Om Arbetslös Nu
Presentation av webbplatsen
Framtid.se
En fantastisk webbplats som presenterar olika yrken och utbildningsvägar dit.
Kollega - artiklar
om arbetslöshet.
Arbetsvärlden
TCO:s tidning om arbetsmarknaden.
Volontärbyrån
Byrån som förmedlar ideella uppdrag.
Motivation.se
Sveriges ledarskapssajt
Personlig Utveckling Centrum
Tips och inspiration för personlig utveckling
Huvudsidan.se
en sida om hjärnan och hur vi
kan använda den på bästa sätt
.
Ung Omsorg
Projektet som ger ungdomar extra jobb inom äldrevården.
Arbetsförmedlingen
Har du kollat in nya platsbanken?
Företagande.se
Bra information om att starta eget företag.
A-kassornas samorganisation
A-kassornas service- och intresseorganistion.
IAF
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring. Myndighet som kollar upp
AF och A-kassor.
TRR - Trygghetsrådet
En omställningsaktör med 40 års erfarenhet. Resurs för tjänstemän.
Omställningsfonden
För uppsagda inom kommun och landsting.
Hyresgästföreingen
"Idag saknar 238.000 unga vuxna en egen bostad".
Jobbportaler
Lista över bra jobbsidor.
Artikelarkivet
Litteratur
Tips på bra läsning
om arbetslöshet,
coaching med mera.
Bilda en jobbsökargrupp
Läs om mina funderingar
Forskning
Avhandlingar, rapporter
böcker om arbetslöshet
Ungdomsarbetslöshet
Aktuell forskning, tidningsartiklar
Föreningen Slussa
Nätverket för utbrända, stressade och anhöriga.
Insolvens
Föreningen som hjälper överskuldsatta