Om Arbetslös Nu
Presentation av webbplatsen
Framtid.se
En fantastisk webbplats som presenterar olika yrken och utbildningsvägar dit.
Kollega - artiklar
om arbetslöshet.
Volontärbyrån
Byrån som förmedlar ideella uppdrag.
Motivation.se
Sveriges ledarskap
Personlig Utveckling Centrum
Tips och inspiration för personlig utveckling
Huvudsidan.se
en sida om hjärnan och hur vi
kan använda den på bästa sätt
.
FORTE
Forskningsrådet för Hälsa, Välfärd och Arbetsliv
Arbetarskydd
Nyhetstidning som står
för en kritisk granskning
av
företeelser i Arbetsmiljösverige.
Ung Omsorg
Projektet som ger ungdomar extra jobb inom äldrevården.
Skrivterapi.se
Terapeutiskt skrivande och skrivande som friskvård.
Arbetsförmedlingen
Har du kollat in nya platsbanken?
Nordisk socialförsäkringsportal
För dig som ska jobba i ett Nordiskt land eller har arbetat i ett.
Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige.
Företagande.se
Bra information om att starta eget företag.
A-kassornas samorganisation
A-kassornas service- och intresseorganistion.
IAF
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring. Myndighet som kollar upp
AF och A-kassor.
TRR - Trygghetsrådet
En omställningsaktör med 40 års erfarenhet. Resurs för tjänstemän.
Omställningsfonden
För uppsagda inom kommun och landsting.
Hyresgästföreingen
"Idag saknar 238.000 unga vuxna en egen bostad".

Arbetslösheten Nu
Aktuell statistik från AF
och Scb

Jobbportaler
Lista över bra jobbsidor.
Sök på Arbetslös Nu
Artikelarkivet
Litteratur
Tips på bra läsning
om arbetslöshet,
coaching med mera.
Bilda en jobbsökargrupp
Läs om mina funderingar
Amerikanska sidor
om arbetslöshet

Länkar till universitet m.m
Forskning
Avhandlingar, rapporter
böcker om arbetslöshet
Ungdomsarbetslöshet
Aktuell forskning, tidningsartiklar
Föreningen Slussa
Nätverket för utbrända, stressade och anhöriga.
Insolvens
Föreningen som hjälper överskuldsatta