Tillbaka
 

Coaching - ett hjälpmedel för dig som är arbetslös?

Inledning

Frågan har sitt berättigande och särskilt i dagens läge. Coaching har blivit något av ett modeord. Inte sant?

För arbetslösa är begreppet en verklighet. Många har redan fått pröva på att bli coachad av arbetsförmedlare eller av någon inlejd utomstående konsult. Många kommer att få "smaka" på coaching i takt med att a-kassedagarna börjar sina, och man står i begrepp att bli inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin.

- Kan coaching ge mig ett jobb, kanske många frågar sig. - Kan snack och samtal ge mig ett arbete, för det är ju det jag vill ha och inget annat.

De frågeställningarna har jag stött på många gånger när jag pratat med kollegor som går utan arbete. Naturligtvis, tänkte jag säga, har jag även ställt mig frågan själv.

Svaret är "ja". En bra coachingsession upplagd på ett vettigt sätt och med en kompetent samtalspartner kan förbättra läget för mig som arbetssökande så att jag går stärkt därifrån mot nya framtida mål.

Nedan följer några artiklar med inspiration från duktiga författare och där jag ger tips till dig som ska coacha arbetslösa.

 

Artiklar och länkar

Kan jag coacha mig själv?

Bra tips på hur du kan stödja, peppa och coacha dig själv mot framtida mål.

Kan man anse att matchning är likställt med coaching?

Numera får man gärna det intrycket som arbetslös.

Mental träning

Ett hjälpmedel när du ska coacha dig själv.

En coach inom TRR ger dig fina tips

Mycket tänkvärda ord från en aktör som vet vad det hela handlar om

Coachingens grunder

Var är jag? Vad vill jag? Hur gör jag för att komma dit jag vill? Frågor som den coachade ska besvara.

Här får du tips på hur du ska förhålla dig till en person som är osäker om sina framtida vägval.

 

Skillnaden mellan ett styrande och ett öppet förhållningssätt

Vilka fördelar och vilka resultat uppnår du med ett styrande/dominerande förhållningssätt?

Vilka fördelar och vilka resultat uppnår du ett öppet/coachande förhållningssätt?

 


Hinder för att uppnå goda coachingresultat

Trots goda föresatser från dig som coach kan resultatet ibland bli mindre lyckat. Alla är vi olika som personer och det gäller även för coacher och deras personligheter. Här nedan följer några fallgropar som kan bli hinder för lyckade coachingresultat och det gäller att i tid göra förändringar i sitt arbetssätt om man känner att någonting inte fungerar.

 

På vilken eller vilka nivåer lyssnar när du som coach möter en arbetslös?

Nivå 1 - inre lyssnande?

Nivå 2 - fokuserat lyssnande?

Nivå 3 - Globalt lyssnande?

Nivån bestämmer resultatet av ett coachingsamtal.

 

Utan nyfikenhet avstannar coachingen

Om frågetekniker och reflektionsuppgifter med mera.

 

Motstånd mot beslut - skapa förändringsprat

Ibland kan den coachade undvika att ta beslut. Han glider undan i samtalet för att slippa det krav som ett beslut innebär.

Om redskapen bekräftelse och reflektion.


En fråga till coachen - Hur tänker du när du möter en arbetslös som verkar vara negativ och oengagerad?

Då tänker du kanske som coach: Här har vi en person som verkligen har kört fast. Hur ska jag kunna bryta det här?

 

Tänk om det vore fyra positiva hörnpelare istället!

Om hinder och motstånd hos långtidsarbetslösa personer.

 

Det är inte tillåtet att utan tillstånd använda material från denna sida för kommersiellt bruk eller i undervisningssyfte.

Om du är deltagare i ett arbetsmarknads- eller coachingprojekt och på något vis blivit hänvisad detta material, får du gärna kontakta mig på nedanstående mail.

Vill du som coach eller konsult använda material från denna artikel, kontaktar du mig på mail: klas.hagglund@comhem.se

 

Webbsidan uppdaterad 2011-02-13

© Klas Hägglund

 
Tillbaka