Tillbaka
 

Att vara överkvalificerad

Dagens nyutbildade akademiker har det mycket tuffare att hitta ett passande jobb än vad gårdagens hade. En anledning är att det "nyproduceras" högskoleutbildade i parti och minut.
Vi går mot ett utbildningsläge som innefattar 16 årig skolgång för våra ungdomar. Grundskola på 9 år, gymnasieutbildning på minst 3 år och högskoleutbildning på 4 år. På varje ledigt kvalificerat jobb går det 100-tals, ofta runt 1000-talet sökande akademiker. Därför blir det väldigt många personer över som får gå och vänta på sin tur, utan att få den nödvändiga yrkeserfarenheten. Ett vanligt svar som en akademiker får när han ringer på ett jobb, är därför att han har för liten yrkeserfarenhet för att komma ifråga.

Detta är ett stort problem inte bara för akademiker utan även för de som blivit av med ett kvalificerat arbete och har svårt att hitta ett nytt med motsvarande innehåll. Den sistnämnda kategorin har kanske gått utan jobb en längre tid och blir därför inte längre attraktiva på arbetsmarknaden.

Du vill få nytta av din utbildning eller ditt yrkeskunnande men får inte möjlighet att komma in i ett jobb. Då tänker du kanske till sist: ja då tar jag ett underkvalificerat jobb för att få arbetsmarknadserfarenhet åtminstone. Men det är ju inte alltid så lätt.

"Jag vet att jag kan klara av jobbet", "Jag kan göra jobbet i sömnen" etc. Ja, liknande tankar och uttalanden har jag haft och sagt vid flera tillfällen.

Det är både frustrerande och nedbrytande att hela tiden få besked från arbetsgivare att de inte kan anställa mig p g a att jag har för goda utbildningsmeriter eller är överkvalificerad från tidigare arbete. Allt eftersom tiden går blir läget mer och mer prekärt. Kunskaper som inte får underhållas blir med tiden inaktiverade och kanske även inaktuella. Det finns ändå ingen anledning att ta beskedet från arbetsgivare personligt. Det gäller inte dig och du är inte ensam om detta.

Den primära orsaken till att arbetsgivare inte anställer dig är att de betraktar dig som en person som inte kommer att bli långvarig på platsen. "Så fort han får ett bättre jobb så lämnar han oss och då har vi satsat på utbildning och inskolning i onödan", "Att nyanställa en person kostar stora pengar". "Vi gör det som är bäst för företaget och det är att inte anställa överkvalificerade".

Ofta är det dessutom så att jag som överkvalificerad arbetskraft får svårt att lägga ner 100 procentig själ i ett jobb långt under min kompetensnivå och målet för framtiden är definitivt inte att vara kvar i jobbet. På sätt och vis är det som sker bäst för bägge parter kan man tycka, men nu är ju arbetsmarknaden som den är.

Ovanstående ska ändå inte hindra dig från att söka även lägre rankade jobb så att säga. För yngre och äldre arbetskraft är det som bekant svårt att debutera på arbetsmarknaden, respektive komma tillbaka. För äldre personer som blivit av med arbetet så kan det vara ett tillfälle att nyorientera sig i arbetslivet och kanske även förflytta sig utanför sin trygghetszon. Det behöver inte vara av ondo enbart, att helt byta yrkesområde. Tvärtom kan det vara starten på något nytt och intressant, men alla ska vara medvetna om att det inte är en helt lätt process. Ett steg kan vara att lätta på sitt ego en smula och lämna karriärstegen för en stund.

Nedan följer några tips på hur man kan lätta på "bördan" av överkvalifikation.

  • Skräddarsy din jobbansökan efter arbetsgivarens önskemål och färdigheter och egenskaper. Sålla bort de kvalifikationer som du förmodar att arbetsgivaren ryggar till för.
  • Gör ditt personliga brev kort och enkelt.
  • Förmedla bilden av att du sätter stort värde av arbetet i fråga och att du gillar att göra en insats för företaget.
  • Om du kommer på intervju så ha i åtanke att löneläget i branschen eller i yrket sannolikt är lägre än vad som gäller för det yrke du är utbildad för. Du måste dessutom övertyga arbetsgivaren varför du är beredd att arbeta för en lägre lön än dina kvalifikationer medger.
  • Slutligen bör du innan intervjun tänka ut hur du kan övertyga arbetsgivaren om att du kommer att bli kvar en stadigvarande tid på företaget. Det ska alltså framgå att det är lika sannolikt att du ska bli kvar i jobbet som vilken annan person som helst i arbetsgruppen.

© Klas Hägglund 2006

Egna ord och sammanfattat från boken:

The Unemployment Survival Guide, Jim Stringhem m. fl., Layton Utah, 2004.

 
Tillbaka