Tillbaka
 

Vanliga intervjufrågor

Inledning

Först känner man glädje och sedan börjar man snart fundera på hur man ska bete sig för att få det arbete man söker. Varje intervju är unik men i grunden följer de ett mönster där arbetsgivaren vill:

  • få ett grepp om dig som människa och om du passar in i miljön på arbetsplatsen
  • att det du påstår i ditt CV verkligen kan återfinnas i din förmåga och kunskaper
  • att se dina långsiktiga avsikter. Varje anställning är en investering i träning och anpassning och där det tar ett tag innan du är helt funktionell på ditt nya arbete
  • se till att alla inblandade, om du blir intervjuad av flera, är med på att du anställs. Man vill nämligen försäkra sig att du och framtida medarbetare och chefer kan jobba ihop
  • få besked om att ifall man anställer dig, kommer du att leva upp till deras förväntningar och göra rätt för de pengar de erbjuder.

Frågorna

Nedan följer en lista över de vanligaste frågorna som brukar dyka upp på en anställningsintervju. Jag kommer att kommentera dem för att ytterligare ge kött på benen för dig som finner dem intressanta. En del frågor kommenterar jag inte eftersom de påminner om andra eller är som jag finner självklara. Det är bra att gå igenom frågorna innan du går på intervjun. På så vis känner du dig förmodligen bättre förberedd och avslappnad när du väl är framme på företaget.

Berätta lite om dig själv

Anledningen till frågan är att intervjuaren vill veta hur du är som person och inte då bara på arbetet. Ditt svar bör bland annat följa punkterna du tagit upp i det personliga brevet.

Börja gärna med att fråga intervjuaren om vilken inriktning han vill höra om. Risken är annars att berättandet kan dra iväg både vitt och brett och på ett sätt som gör att han eller hon tappar lite av intresset. Exempel: "Tack! Finns det något i mitt CV som ni vill att jag ska börja med?" Följdfrågan kan då bli: "Berätta gärna mer om dina utbildningar och dina fritidsintressen."

Hittar du något du har gemensamt med intervjuaren så kan du uppehålla dig vid det en stund. Det kan vara samma hobby, liknande fritidsintressen och då blir du inte längre en främling för honom. Är du medlem i någon eller några organsiationer eller föreningar kan du nämna det. Berätta om din familj och vad eventuell fru eller sambo jobbar med. Därefter övergår du till att berätta om dina intressen och erfarenheter som kan kopplas ihop med jobbet ifråga. Berätta om din utbildningsbakgrund och slutligen om ditt starka intresse och engagemang för det jobb du sitter på just nu eller om du är arbetslös, ditt yrkesval.

Är du en talför person så tänk på att berättelsen blir lagom, både till tid och till innehåll. Det är inte många som orkar lyssna någon längre stund. De som har svårt att berätta om sig själva har god hjälp av att träna sig i förväg. Skriv ner de viktigaste punkterna som du vill ha med. Kom ihåg att en intervju är ett sätt att få reda på hur du är som person, inte bara hur du är som yrkesmänniska.

Beskriv vad du har gjort i dina tidigare arbeten

Försök vara jordnära och konkret i dina beskrivningar. Nöj dig inte med att säga att jag jobbade inom "administration" eller "jobbade på lager" utan berätta även om sammanhanget i stort. Berätta om företagets produkter och vad verksamheten gick ut på, samtidigt som du beskriver dina egna arbetsuppgifter så konkret som möjligt. Många arbetssökande glömmer detta eftersom de arbetat i många år hos samma arbetsgivare och blivit hemmablinda.

Hur kom det sig att du valde det här yrket?

Denna intressanta fråga har till syfte att få reda på drivkrafterna bakom varför du valt yrkesbanan framför andra. Har du varit en person som styrts av slumpen och yttre omständigheter eller har du själv på ett tidigt stadium bestämt dig för att satsa på yrket. En hel del av din energi och vad som driver dig kan komma fram i dina svar på denna fråga.

Jag har sett en lucka i din meritförteckning. Vad gjorde du under den tiden?

Du får vara beredd på att berätta om anledningen till perioden när du varit utan jobb. Du tjänar på att vara uppriktig och sanningsenlig och inte komma med bortförklaringar eller lögner. Och en del luckor har ju sina naturliga förklaringar.

Vilka arbetsuppgifter trivs du bäst med?

En fråga som kanske inte är så svår att svara på. Många har dock en tendens att falla in i negativa beskrivningar när de ska svara på frågan. Det vill säga att man redogör för vad man trivs med genom att tala om vad man inte trivs med. Det är aldrig bra eftersom det kan påverka den som lyssnar till att få en mindre positiv bild av dig. Räkna i stället upp så många positiva sidor av jobbet som du kommer på.

Vad fick dig att byta jobb?

Intervjuarens syfte med frågan är ofta att få klart för sig om du söker nytt arbete för att du hade svårigheter i nuvarande eller före detta arbete och om detta kan komma igen om du blir anställd. Nämn bara anledningar som inte kommer att diskvalificera dig. Vilket än anledningen är eller var, försök övertyga intervjuaren om att eventuella problem inte kommer att finnas om du blir aktuell för jobbet.

Om du t. ex. vantrivdes på ditt gamla jobb, tona ned omständigheterna. Det kan vara mindre lyckat att exempelvis sitta på intervjun och kritisera den tidigare chefen eller arbetsgruppen. Gör man det är risken stor att det sänder negativa signaler till rekryteringsgruppen och den kan då tro att risken finns att du tycker likadant om deras företag. Berätta istället om vad som lockade dig till att byta jobb. Du sökte dig kanske till ett nytt arbete för att utvecklas? Det är sådant en blivande arbetsgivare vill höra.

Du har uppgivit några personer som referens. I vilka sammanhang har de haft kontakt med dig i ditt arbete?

Referenser är ett svårt och omdiskuterat kapitel. En del arbetsgivare bryr sig knappt om referenserna medan andra tar allvarligt på dem. Viktigt för den sökande är ändå att ha en person att referera till som han hade ett bra samarbete med och som känner honom väl. Det är även bra att man berättar för personen vilka jobb man tänker söka så att det inte råder några frågetecken i den frågan. Det är också viktigt att man meddelar referenspersonen om när man söker ett jobb så att det inte kommer som en överraskning för denne.

Vad gör du för närvarande?

För den som har arbete så blir det inga större problem att hitta svar på frågan. För en arbetslös person kan det bli lite kinkigare att komma med ett "vinnande" svar. Särskilt om man är ur form och missmodig efter en längre tids frånvaro från arbetsmarknaden. Du kanske inte varit så aktiv på den senaste tiden som du varit och skäms kanske över detta. Trots det så vet du att du måste utstråla självförtroende under intervjun. Tänk på att ändå försöka ge ett aktivt intryck. Tala om dina planer på att göra olika saker. Du kanske har planer på att lära dig ett nytt språk, lära dig nya datorprogram, bli aktiv i någon förening? Blivande arbetsgivare tycker om aktiva personer. Tänk också på att man har en liten konkurrensfördel som arbetslös. Man kan börja arbeta med kort varsel, helst imorgon!

Var växte du upp?

Frågan har inte bara upplysningsvärde utan är också en inbjudan till dig att berätta lite mer personligt om dig själv. Är du öppen om dig själv så kan du räkna med att även intervjuaren släpper loss lite.

Vad tyckte du om skolan och dina utbildningar?

Här är det knappast en redogörelse över betygen år från år som eftersöks utan snarare en bild på dig som elev. De ämnen som du gillade säger faktiskt en del om dig som person.

Vad gör du på fritiden?

Det man gör på fritiden säger en hel del om personen. En aktiv fritid kan innebära att du är en aktiv människa även i arbetet. Är man inte så aktiv på fritiden får man försöka vinkla det man ändå gör så att det framstår som intressant. Till exempel: jag läser böcker för att förkovra mig i det och det, eller det har alltid varit mitt intresse att läsa mycket. Har du tur så delar intervjuaren ditt intresse och då kan mycket vara vunnet.

Hur är ditt hälsotillstånd?

Frågan har hittills inte varit så vanlig, men det gäller att man är förberedd på att den kan komma. I takt med att arbetsgivaren får ett allt större rehabilteringsansvar och ersättningsansvar så kan frågan bli mer central vid intervjuerna.

Hur reagerar du på stress?

Svår fråga att svara på. Försök ändå ge en bild på hur du klarar ut en svår situation. En del måste lugna ner sig innan de går vidare. Andra sänker takten och koncentrerar sig på att i lugn och ro ta en uppgift i taget. Hur gör du? Det räcker tyvärr inte med att säga "jag vet inte" eller "jag blir aldrig stressad" för det händer alla människor. Så tänk på frågan, den är ganska vanlig.

Vad betyder samarbete för dig?

En av den viktigaste frågan att få svar på för en arbetsgivare. Han vill under intervjun få en så klar uppfattning som möjligt på hur du passar in i arbetsgruppen och om du är bra på att samarbeta.

Är du gift?

Vad arbetar din make/maka med? Detta är också en vanlig fråga och är mest till för att ytterligare få en uppfattning om dig som sökande. Intervjuaren går i regel bara på ytan och frågan är därför tämligen "enkel" att svara på. Är du ensamstående och beroende på vilken ålder du har, kan svaret sätta igång en varningssignal hos vissa arbetsgivare. Du kan därför få svara på lite mer frågor om din person. Ge ett så stabilt intryck som möjligt och berätta om dina hobbys och fasta rutiner som du har på fritiden. Har du inte några fritidsintressen eller rutiner som du tycker passar in, kan du alltid försöka ge intryck av att vilja göra en hängiven insats för företaget.

Hur har du/ni det med barnpassningen?

För sökande som har småbarn gäller det att vara beredd på frågan. Arbetsgivaren ser gärna att du som sökande har barntillsynen ordnad trots att man aldrig skulle erkänna det öppet. Svarar du att du har mor- eller farföräldrar i grannskapet eller har dagisplats ordnad så är mycket vunnet. Har man problem så gäller det att övertyga arbetsgivaren om att det mycket snart kommer att lösa sig.

Kan du arbeta övertid?

Det kan vara svårt att svara ärligt på den här frågan. Just för stunden kanske du kan svara obetingat ja, men du vet ju aldrig hur det kan se ut i framtiden. Familjeförhållanden kan ändras. Kontrollera därför noggrant med arbetsgivaren hur pass angelägen den är med övertidsarbete. Annars är ju risken att det blir missnöje från arbetsgivaren om du får jobbet och du i ett senare skede inte kan arbeta övertid.

Hur ser du på det här med resor i jobbet?

Har du körkort?

Vilka är dina starka sidor?

Se ovan under rubrik "inför anställningsintervjun" om självanalys och peppning.

Vilka är dina svaga sidor?

Som jag varit inne på tidigare är det klart enklare att plocka fram sina svaga sidor. Får du den här frågan så formulera svaret i termer av sådant som du skulle behöva bli bättre på. Underförstått är att du faktiskt är ganska bra i de flesta avseenden.

När det gäller ditt arbetsområde - vad skulle du behöva bli bättre på?

Detta kan vara en besvärlig fråga att svara ärligt på eftersom man inte gärna vill framställa sig i dålig dager. Men ändå, tänk igenom vad du behöver bli bättre på. Dina svara kan variera beroende på vilka jobb du söker.

Hur tror du att dina arbetskamrater skulle beskriva dig som person?

Har du ett arbete kan du alltid be någon kollega beskriva dig som person. Är du arbetslös kan du försöka erinra dig saker som du fick höra av dina före detta arbetskamrater. Det är en vanlig fråga och det kan löna sig att man är förberedd på den.

Hur tror du din tidigare arbetsgivare skulle beskriva dig?

Vad tror du att dina referenspersoner kommer att säga om dig?

Vilka egenskaper sätter du störst värde på hos en chef?

Här ska man iaktta viss försiktighet om man får den frågan. Det beror en del på vilken personlighet chefen har som sitter med på intervjun. Om du målar upp en idéalbild av en chef med dynamisk ledningsstil och personen ifråga är en lågprofilig och försiktig administratörspersonlighet blir situationen kanske delikat. Då kanske du inte har så stor framgång på den anställningsintervjun. Ärlighet varar även här längst. Att för mycket snegla på vilken typ av chef som sitter med på intervjun är inte så bra och kan skapa problem längre fram om du får jobbet.

Vilka är dina planer för framtiden?

En knepig fråga egentligen. Mycket hänger ju på om du får jobbet eller inte. Ändå är det bra om man funderar på frågan. Arbetsgivaren vill veta om du är en person som passivt väntar på vad som ska hända eller om du är mera drivande när det gäller din personliga framtid.

Varför ska vi anställa just dig?

På ett sätt är intervjuarens motiv till frågan att du ska fatta beslutet åt honom så att säga. Kan du inte plocka fram tillräckligt många motiveringar är risken stor att intervjuaren inte ser det uppenbara i att anställa dig. Det gäller här att snabbt räkna upp säljande argument som beskriver sina fördelar och färdigheter. Några exempel kan vara: "Jag är vänlig och kan samarbeta med alla typer av personligheter", "Jag har lång erfarenhet av jobbet och jag är duktig på det jag gör", "Jag ger alltid allt för den arbetsgivare jag jobbar för" "Jag är bra på att arbeta självständigt och behöver alltså inte handledning jämt och ständigt" "Jag har alltid varit nyfiken och intresserad av att få ett arbete i ert företag", "Jag bryr mig inte i vad klockan är när jag är på arbetet och är van att arbeta övertid"

Det är också ett sätt för arbetsgivaren att se efter vilka drivkrafter du har. Söker du jobbet för att du satsar på denna yrkesinriktning eller gör du det för att få lön för stunden. Intervjuaren vill känna dig på pulsen.

Har du sedan tittat noga i platsannonsen, så kan du säkert även konkretisera det du kan bidra med. Förbered dig på tre punkter om varför du vill ha jobbet.

Vilka frågor vill du ställa till oss för att komplettera den bild du nu har fått av oss och företaget?

Förbered dig innan intervjun och skriv ner frågor som du tar med dig. Arbetsgivaren förväntar sig mer eller mindre att du har några bra frågor.

Vilka är dina löneanspråk?

Detta är inte en alldeles enkel fråga att hantera, det ska gudarna veta. Här finns olika skolor som förespråkar olika lösningar och det gäller kanske att man anpassar sig lite efter bransch och efter ägarskap tänkte jag säga. Privata arbetsgivare har sin verklighet och offentliga en annan. Har du spetskompetens är du naturligtvis i ett bra utgångsläge. De flesta har inte det och många tycker att det är känsligt och svårt att svara på frågan.

När du får frågan under intervjun är syftet få reda på om dina förväntningar ligger på rimlig nivå. Alla vill naturligtvis ha så hög lön som möjligt, men det kan vara lämpligt om du avvaktar till dess arbetsgivaren har bestämt sig för att anställa dig. Att nämna sina löneanspråk under anställningsintervjun kan rent av försämra dina lönechanser. Anger du en låg lönenivå så kanske arbetsgivaren nappar på det och ger dig en lägre lön än vad som är standard. Säger du det motsatta så kanske intervjuaren drar åt sig öronen och börjar fundera på att avsluta sessionen för att satsa på andra kandidater. Avvakta istället med att nämna en specifik lönenivå. Arbetsgivaren kommer att ge dig ett skäligt erbjudande när han väl har bestämt sig för att satsa på dig och din kompetens. Ett sätt att svara på frågan är att säga att du kommer att jobba för det företaget anser vara rimligt att betala för dina kvalifikationer och utifrån sina lönenivåer. Blir du sedan erbjuden jobbet är det läge att börja reflektera över lönenivån. Om lönen är för låg, lägg fram skälen till varför du anser det. Till exampel kan du säga att du tidigare jobbat med liknande jobb men med en högre lön. Är du attraktiv på arbetsmarknaden så kan du nämna att andra arbetsgivare förmodligen betalar mer. Berätta för arbetsgivaren hur mycket du uppskattar arbetsinnehållet och att du gärna tackar ja bara lönen är tillräcklig.

Du kan även göra enligt följande. Försök att ta reda på så mycket som möjligt om löneläget på företaget innan du kommer till intervjun. Diskutera med bekanta som känner till företaget och som har kunskap om lönelägena inom branschen. Lönen är en fråga som brukar komma upp på slutet av intervjun. Är arbetsgivaren intresserad tar han upp frågan mot slutet av samtalet.

Ur böckerna: Få jobbet, Jan Kallberg, Malmö 2007,Jobbsökaren", av Birgitta Ahltorp, Kristianstad 1992, Job Club by Nathan H. Azrin and Victoria A. Besalel, University Park Press, Baltimore 1980.

 
Tillbaka