Tillbaka
 

Mental träning

Alltid när jag läst eller hört personer uttala sig om mental träning har jag ställt mig tämligen skeptisk till det hela. På något vis har jag dragit likhetstecken med optimistkonsulternas tes: "tänk positivt så går allt mycket bättre". Jag är ju väldigt sport och idrottsintresserad och har därför läst, sett och hört allt oftare att åtminstone elitklubbar mer och mer anlitar mentala coacher. På senare tid har jag faktiskt börja fundera på om inte mental träning kan vara nyttigt för mig som arbetslös. Efter att ha tagit del av nedanstående relaterad bok är jag övertygad om att mental träning kan vara ett nyttigt redskap för personer som blivit arbetslösa.

Vad är då mental träning?

Tre viktiga områden, nämligen att:

 • Förändra tänkesätt och attityder och därigenom bli mer möjlighetsletare och styrkedetektiv.

 • Lära sig olika avslappnings- och meditationsmetoder för uppladdning och återhämtning och öka mottagligheten för positiva budskap.

 • Förstärka positiva budskap vilket handlar om att systematiskt skapa och förstärka positiva bilder (visualiseringar) och ord/meningar (affirmationer)

Våra attityder, fokus på problem eller möjligheter, har en avgörande betydelse för en rad olika områden. Flera positiva effekter kan inträffa när fokus på möjligheter förstärks. Så inleder Bosse Angelöw som bok Träna mentalt och förbättra ditt liv.

Jag kommer att koncentrera mig på den tredje punkten, nämligen att förstärka positiva budskap genom visualiseringar och affirmationer. Jag överlåter till läsaren att ta del av Angelöws bok om man vill veta mer om att bli möjlighetsletare och lära sig avslappnings- och meditationsmetoder.

Nyttan av mental träning för arbetslösa

Jag tror mig veta att bland huvuddelen av oss arbetslösa så är det negativa mentala föreställningsbilder som har övertaget när vi exempelvis ska på en anställningsintervju. Har man varit arbetslös en längre tid och sökt flera hundra jobb och varit på ett antal intervjuer men hela tiden kammat noll så är inte det särskilt konstigt. Tänk om jag som arbetslös kunde ändra på tankebanorna så att positiva inslag får övertaget innan en anställningsintervju. Jag tror att Angelöws råd om mental träning kan vara ett värdefullt redskap.

Att visualisera

Om du har lärt dig någon avslappningsövning eller tränat på att meditera är det bra om du gör detta innan. Då kan du ha "öppnat dina porer" så att du lättare kan använda sinnena. Personer kan föreställa sig mentala bilder på olika sätt. I det dagliga livet när man upplever saker och ting i sin omgivning är det oftast ett sinne som dominerar, som exempelvis syn, hörsel eller lukt. Andra personer uppfattar bäst det som händer när de är i rörelse eller när andra människor gör det (det kinestetiska sinnet). Naturligtvis upplever man händelser med alla sina sinnen, men ett sinne dominerar för de flesta.

Ett bra sätt att träna mentalt är att visualisera eller att tydliggöra för sig själv olika händelser som man vill ska inträffa. En del människor har inga problem med att visualisera medan många upplever att de saknar förmågan. Det är ingen omöjlighet att träna upp förmågan att föreställa sig mentala bilder. Ju mer du praktiserar visualiseringar, desto tydligare och effektivare kommer de också att bli. Ett bra sätt att öva är att du tänker dig in i ett antal vardagssituationer och samtidigt försöka lägga märke till dina inre föreställningar eller tankar om dem. Om du vill göra situationerna så konkret som möjligt kan du försöka att besvara dessa frågor:

 • Vad ser du?

 • Vad hör du?

 • Vilka kroppsrörelser gör du? " Övrigt? (smak, lukt, temperatur)

Därefter är det bra om du försöker skatta de bilder som dyker upp i exempelvis mer eller mindre eller tydligt eller ganska tydligt eller som om det var i verkligheten (Använd gärna skattningsschemat som finns i Angelöws bok).

Nedan följer fyra situationer som alla stimulerar olika sinnen, varav den fjärde situationen borde kännas aktuella för de flesta som läser denna artikel.

 1. Du står i en kö på banken och träffar en bekant.

 2. Du är ute och springer med några vänner en härlig sommarkväll.

 3. Du är ute på en restaurang och äter.

 4. Du är på väg in i ett sammanträdesrum där du ska vara på en anställningsintervju.

Sätt dig bekvämt och slappna av, blunda och föreställ dig varje händelse. Gå mentalt igenom vad du ser, hör, känner med mera. Efter några minuter öppnar du ögonen och skriv gärna ned förnimmelserna du fått. Går det inte bra i början är det bara till att öva och snart ska du se att det fungerar. När det gäller upplevelserna från en anställningsintervju finns det säkert mycket att ta på, så att säga.

Olika typer av visualiseringar

Om man använder sig av en anställningsintervju som utgångspunkt så kan bilderna man föreställer sig bli enligt följande.

Avslappnande bilder

Du kan börja med att söka fram bilder från sammanhang där du känt dig avslappnad och lugn. Kanske var det när du satt ute den där sommarkvällen och pratade och hade trevligt med några vänner? Kanske var det när du var ute och joggade den där magiska sommardagen när allt var perfekt? Öva några gånger på liknande bilder och försök plocka fram så många känslor och stämningar som möjligt. När du tycker att du blivit bra på att bilderna kan du gå över till att öva på mer krävande situationer.

Föreställ dig att du kommer till en anställningsintervju och känner dig avspänd, lugn, trygg och full av tro på dig själv. Du har känslan med dig från att du lämnar bostaden till dess att du kommer till företaget. Du känner dig avspänd och lugn från att du hälsar på receptionisten till dess att du går in i intervjurummet och träffar chef, intervjuledare med flera. Du känner i hela kroppen att du är avslappnad och varje del av dig är i harmoni. Du svarar avspänt och lugnt på frågorna och du föreställer dig att du presenterar och lyfter fram dig själv på ett positivt vis.

 • Vad ser du?

 • Vad hör du?

 • Vilka kroppsrörelser gör du? " Övrigt? (smak, lukt, temperatur)

Ta med dig bilderna och känslorna när du är på väg till anställningsintervjun!

Förstärkande bilder

Här handlar det om att visuellt återuppleva tidigare framgångar som man haft i liknande sammanhang som man kommer att ställas inför. Det fungerar även om du letar fram olika händelser eller situationer jämfört med sådana man nu ska uppleva.

För att jämföra med en anställningsintervju kanske du kan erinra dig sammanhang där du varit i centrum. Om du tänker tillbaka på ditt tidigare arbete finns det säkert områden där du vet att du var framgångsrik och gjorde bra ifrån dig. Du kanske var den som tog initiativ till att saker och ting hände i arbetsgruppen och du minns att kollegorna uppskattade det och lyssnade på dig. Kanske har du hållit lyckade föredrag där du fick god respons från åhörarna?

Du kanske är eller har varit duktig i någon idrott eller flitig på att motionera? Du kanske har en hobby där du nått långt i utövandets konst? Kanske är du med i någon eller några föreningar där du är van att träffa olika sorters människor och lärt dig att kommunicera. Du vet att du är uppskattad i dessa sammanhang.

 • Vad ser du?

 • Vad hör du?

 • Vilka kroppsrörelser gör du? " Övrigt? (smak, lukt, temperatur)

Ta med dig bilderna och känslorna när du är på väg till anställningsintervjun!

Att föreställa sig förstärkande bilder är ett effektivt sätt att bli medveten om och färstärka sitt eget självförtroende och förmåga att vara kompetent och handlingskraftig.

Att affirmera

När man affirmerar så gör man ett medvetet upprepande av positiva ord eller meningar och detta kombineras ofta med visualiseringstekniker. Då blir de som mest kraftfulla.

Låter detta kryptiskt? Sanningen är den att många av oss redan har använt oss av tekniken, men oftast då på fel sätt, nämligen negativa affirmationer. Kanske har du redan många gånger snarare bekräftat och förstärkt dina svagheter istället för att bygga upp din självkänsla.

Därför är det viktigt att du nu börjar inrikta dig på positiva affirmationer! Nu gäller det att undvika ord som "inte", "bör", "aldrig", "måste". När du visualiserar en anställningsintervju är det bättre att använda ord som "kan", "ska", "alltid", "bra" med flera positiva ord. Istället för att tänka: "Jag bör alltid ge ett positivt intryck på intervjun och jag får "inte" tappa tråden", är det bättre att tänka: "Jag är "bra" på att hålla igång samtalet på intervjun", "Jag gör "alltid" mitt "bästa" för att på ett ledigt sätt genomföra intervjun"

Det är viktigt att tänka i nutid och inte i framtid exempelvis. Inte "vill ha" "önskar göra" utan "har nu", "gör nu". Det är även viktigt att du utformar orden och meningarna som om de redan nu är verkliga sanningar och att du tror på dem.

Lättare sagt än gjort tänker du. Med mitt dåliga självförtroende och alla minor jag gått på när det gäller anställningsintervjuer är det inte lätt. Du har alldeles rätt men kom ihåg en sak. Det mesta här i livet börjar med en tanke. Allt du har företagit dig, allting du har uträttat har börjat uppe i hjärnan. Du har fått en idé eller en tanke. Sålunda gäller även för anställningsintervjuer. Börjar du tänka i positiva banor och upprepar meningar och ord som "Den här gången går det bra", "Jag är väl förberedd och jag kommer att träffa positiva och välvilliga personer på intervjun", "De är nyfikna på mig och jag kommer att göra bra ifrån mig", så är chansen god att ditt självförtroende ökar.

Det är viktigt i sammanhanget att du har en positiv målbild på vad du vill uppnå, dvs. att du verkligen vill ha jobbet du söker. Ja, jag vet att arbetsförmedling och a-kassa säger att du "måste" söka nästan vilka jobb som helst och att du inte medvetet får göra bort dig på en anställningsintervju. Ändå måste slutmålet vara positivt för dig. Hur ska du annars kunna tänka i ljusa banor inför en anställningsintervju och göra bra ifrån dig. Har du skådespelartalang är det en sak, men de flesta har inte det och då gäller det att du verkligen vill så att säga.

Även om många personer idag upplever att de saknar självförtroende, känner sig otrygga, nedstämda och inte mår bra, är det viktigt att förstå att alla människor har en inneboende känsla fylld av självtillit, trygghet, glädje, hälsa med mera. Stress och negativa tankebudskap har hindrat oss från att nå våra möjliga inneboende utvecklingsmöjligheter, vårt "sanna jag". Mental träning kan hjälpa oss att hitta tillbaka till oss själva. Till sist några exempel på gångbara affirmationer som kan användas i de flesta sammanhang:

"För varje dag blir jag bara bättre och bättre i alla avseenden"

"Jag älskar och uppskattar mig själv precis sådan jag är"

"Jag är en värdig och stark person"

"Jag blir ständigt mer energisk"

"Jag är friskare än någonsin"

"Mitt självförtroende växer för varje dag"

Ur boken Träna mentalt och förbättra ditt liv, Bosse Angelöw, Natur och kultur, Stockholm 2005

Text © Klas Hägglund, 2006.

Det är inte tillåtet att utan tillstånd använda material från denna sida för kommersiellt bruk eller i undervisningssyfte.

Är du intresserad, kan du kontakta mig på mail:

klas.hagglund@gmail.com

 
Tillbaka