Tillbaka
 

Stå upp för din hälsa

Oavsett hur mycket du rör dig på fritiden är risken att drabbas av kronisk sjukdom stor om du sitter still mer än fyra timmar om dagen på jobbet. Det visar ny forskning. Forskaren Richard Rosenkranz, Kansas State University, har studerat 63 000 australiensiska män i åldern 45-65 år. Resultatet visar att det finns ett tydligt samband mellan stillasittande och kronisk sjukdom.

Studien visar att de som uppgav att de satt stilla mer än fyra timmar om dagen hade större andel sjukdomar, som cancer, diabetes, hjärtsjukdomar och högt blodtryck, än de som satt färre timmar.

Oberoende av andra faktorer som bland annat fysisk aktivitet i övrigt och BMI (body mass index), visade sig sittande som livsstil ha ett signifikant samband med sjukdom.

Forskarna uppmuntrar av det skälet inte enbart till en fysisk aktiv livsstil och andra hälsoinitiativ, utan även till att reducera det dagliga stillasittandet.

Tre tips

Stå upp när du åker kollektivt - och öva samtidigt upp balansen.

Skaffa höj- och sänkbart skrivbord - och använd knappen med pilarna.

Inför "stå-och-gå-möten".

Rörelse främjar även kreativiteten.

Ur webbtidningen Personal & Ledarskap, Urica Ambjörn, 2013-03-08

 
Tillbaka