Tillbaka
 

Tack Bo för att jag fick publicera denna skrivelse/red 2007-11-12

Sundsvall den 9 november 2007

Skrivelse till regeringsalliansens partiledare, finansminister Anders Borg samt arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

Kopia för kännedom: Mona Sahlin, socialdemokraterna, Peter Eriksson, miljöpartiet samt Lars Ohly, vänsterpartiet

Vi är några av den stora mängd långtidsarbetslösa i åldern 40-60 år, som ingår i aktivitetsgarantin. De flesta av oss deltar i Sifs lokala projekt här i Sundsvall, Sifs Karriärcenter. Det är ett projekt med jobbsökningsaktiviteter, företags- och studiebesök, föreläsningar och utbildningar - bland annat inom området datorprogramhantering.

Tyvärr upphör projektet vid årsskiftet och vi kommer att gå in i den av Alliansen nyinstiftade jobb- och utvecklingsgarantin.

Förutsättningarna för att, på ett effektivt och aktivt sätt, kunna söka jobb är att det i utgångsläget finns en trygg och säker bas i tillvaron att utgå ifrån. Den ekonomiska ersättningen (aktivitetsstödet) är en sådan viktig grund. Vi har sedan några månader fått se vår ersättning sänkt från 80 till 65 procent av den tidigare lönen. Det innebär att den ekonomiska trygga grunden har raserats för oss och vi har hamnat i ett allvarligt läge, där vi inte klarar av vår vardagliga ekonomi på enbart den grunden, utan är hänvisade till socialtjänsten för ekonomiskt stöd.

Hyra, telefon, resor och andra månatliga kostnader har inte sänkts i samband med att 65-procentsnivån inträtt. Socialtjänsten ger dessutom endast bidrag till uppehälle - ej till räkningar. Det kostar dessutom att aktivt söka jobb; resor, telefonsamtal, porto- och papperskostnader med mera, för att kunna ringa, besöka och skicka handlingar till arbetsgivare samt kostnader i samband med deltagande i aktiviteter.

Ett annat problem är Försäkringskassans hanteringsrutiner när det gäller utbetalning av aktivitetsstödet. Efter en omstrukturering av Försäkringskassans personalresurser, förlängdes väntetiden för utbetalningar. Detta skapade naturligtvis problem med brytdagarna för vår ersättning. Svårigheter uppstod när det gällde våra hyror och räkningar etc. Nu har ytterligare ett problem uppstått - nämligen att Försäkringskassan inte klarar att hålla den skriftligt avtalade väntetiden på "upp till två veckor" för utbetalnings av ersättning, utan väntetiden är på väg upp mot tre veckor. Dessutom saknas helt möjligheter för ersättningsberättigade att få någon som helst information om utbetalningsdag eller till och med om blanketten har kommit in till Försäkringskassan - något som måste anses som en mänsklig rättighet i ett demokratiskt samhälle.

Situationen förvärras för varje månad. Vi klarar inte våra vardagliga betalningar; vi har ingen möjlighet till stimulans i vårt vardagliga liv. Vi känner oss som en lägre stående grupp, en diskriminerad samhällskategori, som straffas för att vi inte får jobb. Benen har helt enkelt sparkats undan för oss. Utifrån detta ställs högre och högre krav på oss att vara aktiva. Verkligheten är sådan att ett fåtal får jobb, andra inte av olika anledningar - exempelvis matchningssvårigheter i förhållande till befintliga jobb.

Faktum är att det inte finns någon garanti för att någon av oss ska kunna få ett jobb inom rimlig tid - och att då få den ekonomiska tryggheten sargad skapar otrevliga följdverkningar (inkasso/kronofogdemyndigheten etc) och dessutom fysiska och psykiska sjukdomssymptom - helt enkelt ohälsa.

När vi nu har talat om hur verklighetsbilden ser ut för vår omfattande samhällsgrupp november 2007, är vår hemställan till Er att ni omgående vidtar åtgärder så att vi får tillbaka 80-85-procentsnivån, eller på annat sätt tillser att vi får den vardagliga ekonomin säkrad - innan det är för sent och en mängd mycket allvarliga personliga tragedier uppstår i det svenska välfärdssamhället.

Vi har också varit med om att, med våra skattepengar från tidigare anställningar, bidra till det svenska samhällsbygget och den ekonomiska välgången i detta, och förtjänar verkligen inte att bli mobbade, utstötta, ja, behandlade som hundar, som ett resultat av Alliansens politik i Sverige 2007!!

Deltagare i Sif;s karriärcenter som drabbats av Regerings Alliansens utanförskaps politik

 
Tillbaka