Tillbaka
 

 

Prestige och vanetänkande får inte sätta stopp.

Introduktion

Hur länge ska man ensidigt fokusera på sitt huvudspår i jobbsökandet? Med huvudspår tänker jag jobb man söker som motsvarar kompetens förvärvad genom utbildningar och tidigare arbetslivserfarenhet.

Hur länge ska en ung jobbsökare stå kvar i sin strategi att enbart söka jobb efter sin universitetsutbildning.

Hur länge ska en nyutexad gymnasieungdom stå kvar i sin jobbsökarstrategi och inrikta sig på arbeten som ligger nära programmet?

Hur länge ska en långtidsarbetslös stå kvar i sin jobbsökarstrategi att enbart söka arbeten efter sin tidigare yrkes- och utbildningsnivå?

Viktigt

Jag anser personligen att alla människor som kan ta ett jobb, inte ska behöva vänta längre än max 6 månader. För ungdomar bör tidsgränsen sättas lägre, max 3 månader.
Arbetsmarknadsservicen bör ha höga krav på sig att ha god och relevant service och samtidigt kunna skapa bra och gröna spelplaner för jobbsökare och abetsgivare att mötas på.

Möjligheter

Nyarbetslösa bör ha möjlighet att under en rimlig tid kunna fokusera på jobb som passar in på deras yrkesprofil och tidigare utbildningar, men tiden får inte bli för lång.

Viktigt är att så fort som möjlighet i sökarbetet hålla ögon öppna, tankar, kropp och hjärta levande för att inom en snar framtid kolla in även andra jobbmöjligheter eller jobbområden.

- Jag satsade stenhårt på min universitetsutbildning och drömmer om att hitta rätt jobb, men kan jag nu tänka mig andra yrkesområden, eller andra branscher?

- Jag har visserligen haft ett fast jobb på heltid, men kan jag tänka mig ta en timanställning eller en anställning på deltid?

- Jag vill ha ett intressant jobb efter gymnasiet i avvaktan på att jag bestämmer mig för universitetsubildning, men kan jag tänka mig en timanställning till att börja med?

- Kan jag tänka mig att jobba ideellt som alternativ till löneanställning?

Prestige?

Man hör ofta att arbetslösa inte söker vilka jobb som helst, eller att det inte är populärt att söka timanställningar, att inte byta yrkesområden, vägra göra ideella insatser etc.

Det är mycket, mycket svårare på dagens arbetsmarknad nu än det var för några decennier sedan. Det är väl dokumenterat och forskning stöder denna jämförelse.

Ändå finns det jobb här och nu i Sverige.

Det finns jobb för den som kan hålla energin uppe i sökarbetet och för den som är flexibel i tankevärden om andra arbetsvillkor, anställningsformer och om andra yrkesområden.

Ett timjobb hos ett städföretag kan vara start på något större.

Att testa ett annat yrkesområde kan vara en dörröppnare på det personliga planet, som kan ge nya impulser och ökad kontaktyta för framtiden.

En ideell insats hos Röda Korset kan vara en dörröppnare och en energikick för fortsatt jobbsökning.

Kan du ge dig själv möjligheter att gå ifrån din grundplanering för vilka jobb du ska söka?

Lägger du in för mycket vanetänkande eller prestige i processen?

Prestige kan vara förödande i många sammanhang, till exempel på arbetsplatsen, men även på egen kammare när man funderar på framtida jobbmöjligheter och mål.

Låt inte prestige eller vanetänkande bli en bromskloss för det fortsatta jobbsökeriet.

© Klas Hägglund, 2016

 
Tillbaka