Tillbaka
 

Presentation av Arbetslös Nu

Klas Hägglund är innehållsansvarig för hemsidan, bor i vackra Sundsvall - staden mellan bergen, mitt i Sverige. Foto: Håkan Persson,

Varför en hemsida om arbetslöshet?

Jag anser att den arbetslöses situation behöver lyftas fram i dagsljus och nyanseras på så vis att det inte bara ska handla om statistik, bidragsnivåer och sökvilja när man diskuterar frågan. Tar man del av politiska debatter eller artiklar om arbetslöshet, får man nämligen lätt det intrycket, samtidigt då som individerna i viss omfattning skuldbeläggs eller omyndigförklaras.

Jag tror också att min hemsida kan bli någon form av referenspunkt för många människor som är utan arbete. Är du arbetslös och besöker min sida så upptäcker du förhoppningsvis att det är fler som delar dina känslor och upplevelser av att stå utanför arbetsmarknaden. Jag hoppas att du får en uppmuntrande klapp på axeln när du läser mina artiklar om tips på hur du kan ta dig ur arbetslöshetsfällan.

Jag har medvetet valt att försöka göra hemsidan till en resurs för den arbetssökande i jakten på nytt jobb eller andra lösningar för framtiden. Istället för att kritiskt granska myndigheter koncentrerar jag mig på att söka information om olika tillvägagångssätt för att klara av perioden utan arbete. Det finns andra hemsidor för arbetslösa som på ett framgångsrikt sätt bevakar vad tidningar och andra media skriver och förmedlar om hur myndigheter agerar i kontakter med arbetslösa. Däremot så bevakar jag vad media skriver om arbetslösheten som samhällsproblem och jag samlar artiklar under olika teman på min hemsida.

Min förhoppning är också att min hemsida ska utgöra grund för debatt och tankeställare. Min målsättning är att Arbetslos.nu ska innehålla aktuell information från tidningar, litteratur och forskning.

Målsättningen är också att jag kan komma ut och föreläsa om arbetslöshetens påverkan på individen och hur man kan jobba med sig själv för att överleva den påtvingade situationen. Jag är inte heller främmande för att fungera som en resurs på seminarier och konferenser om arbetslöshet.

Mailadress:

klas.hagglund@gmail.com

Sven E Carlsson och Karin Lagerdahl har designat hemsidan.

Rune Hemström har gjort illustrationer till hemsidan. Med sin kreativitet och förmåga att översätta stämningar ut till pennspetsen tycker jag att han har en självklar plats på min hemsida.

 

 

 
Tillbaka