Tillbaka
 

Varför stå ensam som arbetslös ute i kylan?

Känner inte du också att tillvaron utan arbete är tuff? Känner du dig maktlös och uppgiven inför kontakter med myndigheter och arbetsgivare?

Det är inte bara börsen som blir tommare och tommare för varje dag du går arbetslös. Även ditt välbefinnande dräneras på energi och kraft för varje dag, om du inte ser upp vill säga.

Risken är stor att din självkänsla dalar till rekordlåg nivå. Om inte annat ser "motvilliga arbetsgivare", "bångstyriga myndigheter" och faktiskt även emellanåt vänner och bekanta till att du trycks ner i skoskaften.

Det finns ändå redskap för att hålla hakan ovanför vattenytan och kanske till och med även ge dig kraft till en omstart i livet och på arbetsmarknaden.

Ett bra sätt är att gå samman med andra arbetslösa eller personer i liknande livssituation. Jag tänker på långtidssjukskrivna eller personer som riskerar att bli arbetslösa.

Bilda överlevnadsgrupper för att stödja, peppa och ge varandra energi till att klara den tuffa vardagen som arbetslös!

Det behöver inte kosta skjortan. Kanske låna en kvarterslokal eller ragga någon osannolik sponsor som vill och kan ställa upp med lokal. Ingenting är omöjligt.

Ett sätt att komma igång kan vara att starta en studiecirkel. Kontakta ett studieförbund i närheten av där du/ni bor.

Tips på teman för studiecirkeln kan vara:

  • Hur upplever jag min vardag som arbetslös? - känslor, upplevelser
  • Vilken livskvalitet har man som arbetslös?
  • Hur tacklar jag omgivningens attityder till arbetslöshet? - kompisar, bekanta, släkt
  • Hur förhåller jag mig till och hur upplever jag kontakten med myndigheter inom arbetsmarknadsservicen?
  • Hur håller jag uppe självkänslan på en acceptabel nivå under arbetslösheten?
  • Överlevnadstips - hur klarar jag den tuffa vardagen som arbetslös?
  • Friskvård - tänk på att friskvård för en person kan betyda något helt annat för en annan person. Deltagarna kan ge varandra bra tips.
  • Kontakter med arbetsgivare - telefonsamtal, besök, intresseanmälan, personliga brev, anställningsintervjuer.
  • Coaching - deltagarna peppar och coachar varandra individuellt och i grupp.
  • Hur underhåller jag och hur utvidgar jag mitt personliga nätverk?

Vill man, kan man naturligtvis mer inrikta sig på att bli ett nätverk av personer som förmedlar kontakter och ger varandra tips kring jobbsökaraktiviteter. Den stora nyttan är att gå samman med andra och ge varandra energi.

Kontakta mig gärna så kan vi utbyta erfarenheter.

Klas Hägglund
Mailadress:

klas.hagglund@gmail.com

© Klas Hägglund

Bild © Rune Hemström

 
Tillbaka