Tillbaka
 

Bra punkter om Motivation.

Saxat ur tidningen Platsjournalen, nr. 4 2015, från ett boktips , Drivkraft av Daniel H. Pink, 2009.

1. Ta initiativ

Många väntar tålmodigt på att motivationen plötsligt ska dyka upp från ingenstans, men så funderar det tyvärr inte. Istället är det tvärtom, dina resultat och framsteg skapar motivation. Ta ett första steg i den riktning du vill gå så kommer du inte bara närmare ditt mål utan ökar också motivationen att fortsätta.

2. Bestäm själv vad du vill

Autonomi, eller självbestämmande, är en oerhört viktig motivationsfaktor, visar forskningen. För att du ska vilja göra något behöver du alltså först veta vad du vill. Gör därför inte bara vad du måste, gör det på ett sätt som känns bra för dig.

3. Skaffa erfarenhet

Studier visar att vi motiveras av att känna oss kompetenta , vilket vi blir genom erfarenhet. När du genom handling upplever att saker du gör för dig närmare dina mål stärker du ditt själförtroende och skapar en positiv spiral av motivation och resultat.

4. Utmana dig själv

Människor har en inbyggd längtan efter att utmanas, bli skickligare och bidra. Det är därför vi göra ansträngande saker på fritiden som att lära oss språk, volontärarbeta och lägga pussel. Hitta det som lockar dig och bryt ner arbetssökarprocessen i mindre delar för att skapa lagom stora utmaningar som känns intressanta.

5. Sök mening

Tänk efter, Vad skulle du göra som känns meningsfullt, om du inte behövde arbeta för att försörja dig? Med siktet inställt på ett yrke eller en arbetsplats som ger dig mening får du en kraftfull motivationsfaktor, som får dig att med glädje gå längre och anstränga dig mer än du annars hade gjort.

 
Tillbaka