Tillbaka
 

Litteratur om arbetslöshet, coaching, tips för självhjälp och söka jobb-aktiviteter

 

Aktuellt


Samtalsmetodik för alla professioner

Anders Enquist är fil.dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och f.d. universitetslektor Han har lång erfarenhet av att undervisa inom områdena pedagogik och psykologi. Många yrken kräver en grundläggande förståelse av kommunikationens teori och praktik - några exempel är hälso- och sjukvårdspersonal, lärare och arbetsledare/chefer.

Samtalsmetodik för alla professioner erbjuder strategier, hållpunkter och konkreta tillvägagångssätt som bidrar till en ökad förmåga att kommunicera konstruktivt för personer i en samtalsledande roll. Både yrkesverksamma inom kontaktyrken och andra intresserade som vill öka sina kunskaper om kommunikation mellan människor har stor nytta av denna bok.

Jag tycker att Enguists bok på ett genomarbetat och konstruktivt sätt ger mig som läsare en en mycket bra sammanfattning och en mycket rik skattkista på gångbara tips för hur man bör lyssna och kommunicera med en samtalspartner. Följer man alla de goda råden som författaren ger, är jag säker på att goda resultat uppnås vid framtida samtalssessioner. Boken är på endast 134 sidor, men innehåller desto mer kvalitativ information. Mitt tips är att använda Samtalsmetodik för alla professioner som en handbok att använda före och efter sessionerna. Den ska ligga på skrivbordet eller i bokhyllan och vara nära till hands. //Red

Författare: Anders Engquist

Förlag: Studentlitteratur, Lund 2015


Lär dig leva - Mindre stress - Mer närvaro

I den här boken visar författarna att det finns goda möjligheter att komma tillrätta med stress och oro. De berättar hur viktigt det är med kommnikation för en relation och att förändring är ett måste om du inte är tillfreds med ditt liv. På ett enkelt sätt förlarar författarna varför medveten närvaro i nuet är nyckeln till ett lugnare, gladare och mer harmoniskt liv.

Mats Billmark, Susan Billmark

Inre hälsa Förlag AB, 2014


Ofärdsland - Livet längs arbetslinjen

Är Sverige ett välfärdsland eller ofärdland? Det beror kanske på vem man frågar. Kent Werne har träffat arbetslösa, sjuka och ekonomiskt utsatta. Människor som är beroende av att välfärden och arbetsmarknadspolitiken fungerar.

Kent Wärne, Bokförlaget Atlas 2014.


Gruppcoachning


Att coacha grupper

En överlägset bra bok om den inspirerande uppgiften att ägna sig åt gruppcoachning.

Carina Lätt, Liber AB, Malmö 2009


Böcker med anknytning till hur förbättra självkänslan.


Lär dig leva - mindre stress - mer närvaro

En storsäljare som ger dig tips för hur du kan komma till rätta med stress och oro.

På ett enkelt och tydligt sätt förklarar författarna varför medveten närvaro i nuet är nyckeln till ett lugnare, gladare och mer harmnonsikt liv. I mitt tycke en toppenbok för mental träning, personlig utveckling och jordnära tips med kognitiv beteendeterapi som bas. Läsaren får stor nytta av boken och coacher/handledare får många fina tips i hur man kan förhålla sig till sin ovärld - sina adepter./Red

Författare: Mats Billmark, Susan Billmark, Inre Hälsa Förlag AB, 2015


Arbetslös men inte värdelös

Författarna skriver bra om hur det är att vara arbetslös och om vikten av att hålla självkänslan uppe i vardagen. Som läsare får man en hel del tips för hur man kan peppa sig själv för att hålla självkänslan uppe även när motgångarnas vindar blåser. En klart läsvärd bok.

Nina Jansdotter och Beate Möller, Karavanm förlag 2013.


Hävstångseffekten

10 steg till ett rikare liv

Mycket bra läsning för dig som vill lära dig mer om mental träning och självcoachning. Författaren har en bra teorigenomgång och lyfter fram många viktiga aspekter i hur man tar hand om sig själv så att säga.

I 25 år har författaren jagat svaret på frågan: vad är det som gör att vissa människor, företag eller organisationer verkar må bättre, vara lyckligare och nå större framgång än andra?"

Niklas Forser, 2012


Tänk det otänkta

"Boken erbjuder en mängd fantastiska möjligheter att lära sig använda hjärnans dolda resurser. Med hjälp av olika verktyg och övningsexempel får du veta hur du kan träna upp din kreativa förmåga och samtidigt inspireras till att tänka i helt nya banor."

PA Sthålberg, 2010


Drunkna inte i dina känslor

Författarna berättar om sina och andras erfarenheter, vad forskarna säger om känslor och känslighet och om tänkbara orsaker till att närmare en femtedel av alla människor tros vara mer emotionellt begåvade än andra. Som läsare får du många konkreta tips som lär dig leva - och överleva - med din känslobegåvning och som ger din omgivning ytterligare vinster i umgänget.

Doris Dahlin och Maggan Hägglund, Libris förlag 2012.


Självkänsla - Bortom populärpsykologi och enkla sanningar

Boken förmedlar en vetenskapligt grundad aktuell kunskapsöversikt över begreppet självkänsla.
Hur självkänsla byggs upp, vilka faktorer som påverkar självkänsla, och vad man kan göra
för att främja en sund utveckling av sin egen och andras självkänsla. Ambitionen är att erbjuda olika perspektiv som förhoppningsvis ger läsaren en ökad förståelse både för sig själv och andra.

Författaren Magnus Lindwall är docent i psykologi vid Psykologiska institutionen och Instutitionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet..

Boken är utgiven på Studentlitteratur 2011


Rampfeber - och konsten att hantera den

Att ensam ställa sig framför andra människor och tala brukar toppa listorna på vad vi människor fasar allra mest för att göra. Vi är många som lider av rampfeber. Varför? Och hur hanterar man den?

Boken innehåller en rad praktiska tips på hur du själv enkelt kan hantera rampfebern och de besvär som ofta är förknippade med den, t ex stress, sömnproblem och koncentrationssvårigheter.

Rampfeber kan man även känna inför och under en anställningsintervju, och kanske får du några uppslag när du läser denna bok.

Christina Davidsson, Christina Davidsson & Liber AB 2009


Bli en vinnare - med kognitiv coaching

"Om du vill besegra ditt dåliga självförtroende, vinna över dina negativa tankar, kunna bli mer effektiv och optimistisk, känna dig mer handlingskraftig, lyckas i dina ambitioner - då är det här boken för dig menar Eva Rusz.

Läsaren får många tips med hur man ska gå tillväga för att må bättre både psykiskt och fysiskt samt hur man kan minska oro och stress.

Författaren en känd idrottspsykolog har har hjälpt många elitidrottare och landslag att utveckla sin potential, att bli en vinnare.

Eva Rusz, Bokförlaget Prisma, Stockholm 2007


Ditt inre centrum

En mycket intressant bok om hur man kan reparera negativa självbilder och nå fram till en större självrespekt och självacceptans. Särskilt givande är det att läsa om hur man ska försöka motarbeta den "inre kritikern" och hans eller hennes "terroratacker" mot självkänslan.

Boken innehåller en hel del psykologiserande, men man väljer själv de kapitel man vill läsa utifrån angelägenhetsgrad.

Marta Cullberg Weston, Bokförlaget Natur och Kultur 2005.


Höj din självkänsla - med kognitiv beteendeterapi

  • Uppskattar du dig själv?
  • Tar du väl hand om dig själv?
  • Tycker du att du har rätt att ha det bra?

Boken förklarar vad låg självkänsla är och innehåller ett bra självhjälpsprogram. Steg för steg presenteras metoder för att bryta negativa tankemönster och ersätta dem med ett tillåtande, accepterande förhållningssätt. Låg självkänsla påverkar livets alla delar, i familjen, på arbetet och socialt.

Melanie Fennell, Viva förlag, Stockholm 2007


Konsten att vara snäll

Ska man inför sig själv behöva känna dåligt samvete för att man hjälper andra människor eller deltar i välgörenhetsarbete? Om man gör det av egoistiska skäl vill säga.

Nej inte alls, om tanken har omsatts till handling och om det gynnar andra människor är det helt okej, skriver Stefan Einhorn.

Vad kan det då finnas för själviska motiv till att utföra goda gärningar?

Känna sig behövd? Vill bli en populär person? Undvika dåligt samvete? Få beröm?

Jag tar med boken för att den i några avsnitt på ett bra och originellt sätt låter läsaren förstå fördelarna med att vara generös och hjälpvillig gentemot sina medmänniskor. Därmed blir han även generös mot sig själv och sin självbild.

Stefan Einhorn, Bokförlaget Forum, Stockholm 2005


Träna mentalt och förbättra ditt liv

Handbok i mental träning och stresshantering. Tips på hur du kan förbättra din psykiska och fysiska hälsa, få bättre självkänsla och självförtroende, få ökad självkännedom, förbättra dina sociala relationer.
En lättläst bok med forskningsanknytning.

Bosse Angelöw, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 2005, tredje utgåvan.


Självkänsla Nu! Din personliga coach visar hur

På ett enkelt sätt och med ett lättsamt språk visar Mia Törnblom hur vi kan stärka självkänslan och bli medvetna om den egna personlighetens värde.

Bokens budskap är att en god självkänsla är grunden för att nå personlig utveckling. Boken kan defenitivt användas som hjälp till självhjälp för den som går utan arbete.

Mia Törnblom, Bokförlaget Forum, Stockholm 2005

Läs även mitt referat av Törnbloms föreläsning Självkänsla Nu, Sundsvall 2009.


© Klas Hägglund, 2006-2010

Det är inte tillåtet att utan tillstånd använda material från denna sida för kommersiellt bruk eller i undervisningssyfte.

Om du är deltagare i ett arbetsmarknads- eller coachingprojekt och på något vis blivit hänvisad detta material, får du gärna kontakta mig på nedanstående mail.

Vill du som coach eller konsult använda material, kontaktar du mig på mail: klas.hagglund@gmail.com


Böcker som ger goda råd när det gäller träning och stretching och att hålla kroppen i god form.


Styrketräna hemma - Delaviemetoden

Boken handlar om styrketräning i hemmiljö med få redskap. Ett träningssätt som kan ge minst lika bra resultat som på gymmet. Här finns alla de bästa - mest effektiva - grundövningarna för hemträning, varianter så att du kan anpassa efter ditt mål och din idrottsgren samt texter om hur och varför varje specifik övning påverkar dig och dina muskler. Boken riktar sig till både nybörjare och mer avancerade tränande, men kan även vara intressant för den som vill få en större förståelse för träningsanatomin.

Ja man behöver inte gå på dyra gym för att få kroppen i trim. Mycket stillasittande vid datorn kan skapa behov av grundstyrketräning och övningar för rygg och mage med mera./Red

Frédéric Delavier, Michael Gundill, Fitnessförlaget 2011


Stora stretchboken

Stretching borde tillhöra det dagliga underhållet av kroppen. Inte minst om man har ett stillasittande jobb, plågas av molande muskelvärk eller slarvar med stretching efter träningen. Här finns 40 kompletta övningsbeskrivningar för hela kroppen med anatomiska illustrationer. Teorikapitel, muskelfakta, övningsutförande och beskrivning av vanliga fel i kombination med lättfattliga illustrationer gör boken unik.

Kristian Berg, Fitnessförlaget 2008.


Böcker som ger tips på hur man söker jobb, tar kontakt med arbetsgivare med mera


Karriärrebell - Ta kontroll och slipp örfilar i jobbsökardjungeln

"I Karriärrebell presenterar vi ett nytt perspektiv på arbete och rekrytering. Vi tycker att du har rätt att trivas och må bra på din arbetsplats och vi visar hur du kan dra nytta av din personlighet och
dina positiva egenskaper för att nå framgång på arbetsmarknaden. Vi visar också hur du kan ta kontroll över ditt arbetssökande och vara den som väljer, i stället för att vänta på att bli vald".

En mycket bra jobbsökarbok där läsaren får många bra tips på vägen mot nästa jobb. Deras begrepp "jobbväljare" gillar jag/Red.

Hanna-Karin Grensman, Elenor Sjunnevik, Grensmans förlag, 2014.


Fem snabba tips

E-bok om jobb och karriär. Projektarbete vid Högskolan i Jönköping.

Författare: Linnéa Creutz med flera. 2014


Vägen till ditt nya arbete

Handbok och karriärguide för jobbsökare. Många goda och lättlästa jobbsökartips.

Johan Åkesson & Jörgen Kihlgren 2014


Guide för unga arbetssökande - Skit som fungerar!

En lättläst bok med många konkreta tips, checklistor och övningar som riktar sig i första hand till unga arbetssökande i åldrarna 18-25 år, men råden fungerar så klart för alla som letar jobb.

Kim Johansson & John Johansson 2013, TUK förlag, Karlstad


Hjälpreda för arbetslösa - så här gör du

En lättläst bok och inte så omfångsrik, men den är en bra handbok för dig som är arbetssökande. Steg för steg lotsas läsaren vidare på jobbsökarvägen.

Kjell Ekborg, Kjell Ekborgs förlag 2013


Ansökningsboken - Om konsten att marknadsföra dig och skriva ansökningsbrev som väcker intresse

En mycket bra bok som beskriver jobbsökandets ädla konst när det gäller att författa kraftfulla personliga brev och CV.

Författare: Cahrlotte Hågård som i boken delar med sig av sina kunskaper när det gäller att presentera sig personligt och professionellt i sin ansökan.
Förlag: Newstart förlag, Stockholm 2007


Sälj det med ord! - Copywriterbibeln - Konsten att skriva reklam

Boken sammanfattar hela tänkandet bakom reklamens retorik, från att utforska och få grepp om ämnet till att komma på en bärande idé och sedan formulera sig på ett sätt som övertygar och tar skruv. Den avslöjar hur Sveriges bästa copywriters hittar sina bästa idéer, hanterar prestationsångest och skapar reklam som gör skillnad.

Varför ta med en bok i hur man skriver reklam? Jodå, här har den sin plats och detta för att boken ger läsaren mycket fina tips i hur man skriver enkelt, hur man för fram sina budskap och i hur man utvecklar sin kreativitet. Kunskaper som är ovärderliga för arbetssökande/Red

Mattias Åkerberg & Christer Wiklander.

Boken utgiven av Roos & Tegner 2011


Våga göra annorlunda - Risken är stor att du får ett jobb!

Har du ledsnat på att söka jobb, eller att inte få några svar fast du gör allt "enligt mallen"? Har du slut på idéer eller kanske har du märkt att det inte längre räcker med ett välfyllt CV och formell
kompetens för att bli kalld till intervju? Den här boken berättar vanliga människors berättelser. Den handlar om att ha mod att våga göra annorlunda! Här får du tips och inspiration till udda sätt att söka jobb.

Författaren Samuel Grahn har arbetat med karriärrådgivning, outplacement och yrkesväxling i tio år.

Boken utgiven på SKL Kommentus Media AB 2011


Karriärplanering

Nuläge - Önskat läge - Vägen till målet

En bok som kan användas av alla som söker nya karriärvägar, både av dig som redan har ett arbete och av dig som är arbetssökande. Boken vänder sig också till dig som handleder, undervisar och coachar inom karriärplanering och karriärutveckling.

Karriärplanering har skrivits av Anett Bohman och Katarina Carlsson som båda är personal- och beteendevetare med lång erfarenhet av utbildning och coachning av ett stort antal individer på deras väg mot nya utmaningar och nya karriärer.

En mycket bra bok för dig som coachar dig själv eller för den resursperson som ska samtala med dig./Red.

2011 Anett Bohman, Katarina Carlsson och Bonnier Utbildning AB, Stockholm.


Nytt Jobb 2011 - Få napp snabbare och enklare

"Den här boken är TOKLADDAD med råd, metoder och strategier så att du får napp snabbare och lättare i ditt jobbsökande. Det står på omslaget att boken innehåller ”mer än 60 idéer…”, men det blev mer än 100 efter det att jag bland annat fyllt på med innehåll från mina bästa artiklar om jobbsökande."

Den här digitala boken kan du som arbetssökande få god användning av och särskilt då de inledande avsnitten om hur man håller ångan uppe som arbetssökande och trots att avslagen kanske duggar tätt. Sedan tycker jag att Borglund beskriver bra hur man kan matcha sina goda egenskaper och kompetenser mot vad arbetsgivare beskriver i sina jobbanonnser. Jag kan verkligen rekommendera boken./Klas Hägglund.

Karriärspecialist Kristian Borglund 2011.


Grattis! Jobbet är ditt

"Hur formulerar du din egen hisspresentation?" Hur utformar du ett cv som sticker ut i högen av ansökningar? Hur genomför du en anställnngsintervju så att din personlighet strålar?"

Tack Pelle Mårtensson för en bra bok. Du beskriver kommunikationsprocesserna med arbetsgivare på ett mycket lättbegripligt och bra sätt. Jag kan rekommendera boken för dig som är där ute och söker jobb. Lite nya grejor och inte bara det gamla vanliga stuket./Klas Hägglund.

Pelle Mårtensson, Södermalm Publishing 2010.

Att lägga upp sitt CV på CV-sajter är populärt, men enligt rekryteringsexperten Per Frykman så är risken stor att de så småningom hamnar på gigantiska "CV-kyrkogårdar" i takt med att sajter samlar på sig flera hundra tusen CV:n. Många karriärexperter menar istället att trenden går mot att vi bygger ett starkt personligt varumärke kring oss själva ett varumärke som sedan blir vårt viktigaste verktyg när vi ska söka jobb.

Per Frykman, E-bok, http://www.cfpu.se/, Härnösand 2008.


Få jobbet

Förberedelser inför och frågor som kan ställas på en anställningsintervju.

En mycket läsvärd och lättläst bok som på ett bra sätt beskriver intervjufrågor och de följdfrågor som kan komma. Författaren analyserar även syftet bakom frågorna. Boken är bra att ha när man ska förbereda sig iför mötet med den kommande arbetsgivaren (?).

Jan Kallberg, Railhead Press, Malmö 2007


Äntligen måndag?: Myter och möjligheter i arbetslivet

Vad ska du bli när du blir stor? Frågan verkar vara lika aktuell hela livet. Äntligen måndag? är boken för alla som redan har arbete och vill ta ett nästa steg på arbetsmarknaden, som letar efter jobb eller som har till uppgift att hjälpa andra att leta efter arbete. Boken handlar om hur man undviker att bli fastbränd och hur man kan ta sig vidare till en position som bättre passar ens talanger och intressen. Den handlar om att vi måste lära oss att strunta i arbetsmarknadsprognoser, karriärtips, utbildningsmöjligheter och tester - och istället bli experter på vår egen arbetsmarknad.

Läs den! Det är inte en mobiltelefon du ska sälja när du söker jobb. Det är dig själv och dina förmågor du ska marknadsföra. Lättläst bok om hur du som arbetssökande på bästa sätt ska närma dig ett nytt jobb.

Torild Carlsson, Bokförlaget Langenskiöld, 2005


Myten om den effektiva rekryteringen

Boken ifrågasätter företags och jobbsökandes rutiner när det gäller att rekrytera personal samt att författa Cv och personliga brev.

Budskapet till arbetssökande är att överge tron på standardiserade ansökningshandlingar och istället göra en research över intressanta företag och vilka behov de har, samt fundera på hur man kan matcha dem.

En mycket intressant och lättläst bok som ger läsaren många saker att tänka på.

Per Frykman, Bookhouse Publishing, Stockholm 2005


Få det jobb du vill ha

En ny och fräsch bok för alla som söker jobb, lättläst och bra. Många fina tips.

Anna Ekholm och Åsa Kull, Natur och Kultur 2004


CV-boken : konsten att marknadsföra din kompetens

Detta är boken som hjälper dig att profilera och marknadsföra dig på bästa sätt gentemot nuvarande och framtida arbetsgivare samt mot rekryteringskonsulter.

Charlotte Hågård, New Start, Sverige, 1998.


Job Club Counselor´s Manual - A Behavioral Approach to Vocational Counseling

Har jag hittat fram ursprunget till alla motivationskurser/jobbsökarkurser? I sådana fall är handledarna dåligt pålästa i vissa avseenden.

Boken är en manual för den som ska leda grupper av arbetslösa i deras strävan efter ett nytt jobb. Den har några år på nacken, men i några avseenden är den aktuell. Boken vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund och förespråkar ett välgenomtänkt och detaljrikt program som ska hjälpa grupper av arbetslösa. Den här boken borde handledare och coacher ta del av när man ska genomföra simulerade anställningsintervjuer, telefonsamtal till arbetsgivare, när man ska diskutera och ventilera lämpliga och väntade frågor på en kommande anställningsintervju.

Den ger även dig som läsare värdefulla tips att väga in innan du ska gå på en anställningsintervju och den fråge- och samtalsstund som där väntar.

Boken kan vara svår att få tag på, men fråga på närmaste högskolebibliotek om du är intresserad.

Nathan H. Azrin and Victoria A. Besalel, University Park Press, Baltimore 1980.


© Klas Hägglund, 2006-2010

Det är inte tillåtet att utan tillstånd använda material från denna sida för kommersiellt bruk eller i undervisningssyfte.

Om du är deltagare i ett arbetsmarknads- eller coachingprojekt och på något vis blivit hänvisad detta material, får du gärna kontakta mig på nedanstående mail.

Vill du som coach eller konsult använda material, kontaktar du mig på mail: klas.hagglund@gmail.com


Forskning om arbetslöshet - Doktorsavhandlingar och böcker


Att hantera arbetslöshet - Om social kategorisering och identitetsformering i det senmoderna

Antologin ”Att hantera arbetslöshet. Om social kategorisering och identitetsformering i det senmoderna” går in i arbetslöshetens praktik, så som den utspelar sig på lokal nivå inom institutioner, arbetsförmedlingar, i kurser och inte minst i arbetslösas vardagsliv. Den ger en djupare inblick i vad som pågår i arbetslöshetens namn.


Arbetslivsinstitutet, Åsa Mäkitalo (red), Stockholm 2006


Årsbok 2006 - Vägar till en öppnare arbetsmarknad

Arbetskraften i Sverige minskar i relation till befolkningen, allt färre måste försörja allt fler. För att trygga välfärden behövs nya lösningar så att arbetsmarknaden blir tillgänglig för fler. Arbetslivsinstitutet och författarna inbjuder till en diskussion om hur Sverige ska kunna utveckla arbetslivet och välfärden.


Arbetslivsinstitutet, Stockholm 2006


I massarbetslöshetens spår

Resultat av en serie djupintervjuer med arbetssökande och arbetsförmedlare. Boken ger en god inblick i arbetsförmedlarens vardag, vilken sannerligen inte tycks vara lätt. Boken är visserligen från 1997, men jag tror att den fortfarande i många avseenden står sig som referensram.

Ingrid Svensson och Arbetsförmedlingen Vård Undervisning, Göteborg, 1997


Unga arbetslösas ansikten - Identitet och subjektivitet i det svenska och danska samhället

Mycket intressant forskning om ungdomsarbetslöshet och om unga arbetslösas värld..

Verica Stojanovic, doktorsavhandling vid sociologiska institutionen,
Lunds universitet 2001


Arbetslöshet ekonomi och skam

Leif Roland Jönsson får fram mycket intressanta resultat i sin avhandling som baserar sig på statistiska undersökningar av ett stort antal arbetslösa i Skåne. Jönsson gör en mycket omfattande undersökning där han utgår från personers upplevelser av att vara arbetslösa. Analysen görs utifrån flera variabler, bl. a. kön, arbetslöshetens längd, etnicitet och upplevelser av skamgörelse från omgivningen. Ett måste för den som gör ett arbete om ämnet!

Leif Roland Jönsson - Doktorsavhandling i socialt arbete - Socialhögskolan,
Lunds universitet 2003.


Reaktioner på arbetslöshet och olika faktorers påverkan vid sökandet efter en ny sysselsättning

En bra uppsats som speglar psykologiska reaktioner hos arbetslösa individer. Persson fångar upp några av de mest typiska reaktionerna hos arbetslösa och visar också hur mycket arbetet betyder för individen.

Lena Persson - C-uppsats, Mitthögskolan, Östersund, Institutionen för samhällsvetenskap.


Att göra eller inte göra...... Arbetslösas fritidsdeltagande, sökaktivitet, anställningsmöjligheter och tidsstruktur

Vetenskapligt arbete där forskaren bl. a undersöker arbetslösas fritidsaktiviteter och gör jämförelse med heltidsarbetande.

Charlotte Samelsson, Akademisk avhandling, Stockholms Universitet,
sociologiska institutionen, 2002.


Arbetslöshetens olika ansikten - Fyra studier om arbetslöshetens sociala och hälsomässiga yttringar

Vetenskapligt arbete där forskaren bl. a. undersöker ungdomars erfarenheter av nedsättande attityder i sin omgivning för att de går arbetslösa.

Ulla Rantakeisu - doktorsavhandling, Göteborgs Universitet,
samhällsvetenskapliga fakulteten 2002.


Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, handlingsstrategier och jobbchanser

Vetenskapligt arbete där forskaren undersöker hur arbetslösa upplever och hanterar arbetslöshetssituationen.

Margareta Bolinder - Akademisk avhandling, Umeå Universitet,
sociologiska institutionen 2006.


Närbilder av arbetslösheten

Vad gömmer sig bakom alla siffror om arbetslösheten i Sverige idag? Hur ser människornas liv ut - de som finns med i statistiken? Hur drabbas människan? Frågar sig författaren i denna lättlästa lilla bok. Läsaren får inblickar i arbetssituationer, arbetslöshetssituationer, konfrontationer med arbetsförmedling, ja situationer som handlar om kampen om att hålla uppe en mänsklig värdighet inför sig själv. Som läsare får man även ta del av hoppfulla tankar och lösningar inför framtiden.

Carina Friberg, journalist, författare och filmare, Bilda förlag, Stockholm 2006.


© Klas Hägglund, 2006-2010

Det är inte tillåtet att utan tillstånd använda material från denna sida för kommersiellt bruk eller i undervisningssyfte.

Om du är deltagare i ett arbetsmarknads- eller coachingprojekt och på något vis blivit hänvisad detta material, får du gärna kontakta mig på nedanstående mail.

Vill du som coach eller konsult använda material, kontaktar du mig på mail: klas.hagglund@gmail.com


Böcker om känslor och upplevelser i samband med arbetslösheten samt tips på hur du ska komma igen.


Skitliv - Ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad

"Skitliv är en bok om den nya arbetsmarknaden i Sverige, sedd genom unga människors ögon. En ny generation fostras in i en arbetskultur som skapar stress, smärtor och rotlöshet.
En kultur som kräver total anpassningsvilja,
men som inte ger tillbaka i form av en plats i samhället".

Jag anser att boken bör läsas av politiker på lokal nivå och på riksplanet, av arbetsgivare, av fackliga företrädare, av arbetsförmedlare, av coacher. Ja alla som jobbar i arbetsmarknadsservicens tjänst bör sätta sig in i unga jobbsökandes villkor och situation på arbetsmarknaden/Red.

Redaktör Victor Bernhardtz, bokförlaget Atlas 2012.


Bakom krisens siffror - Röster från Gislaved

Hur ser vardagen ut bakom krisens siffor? Vad händer med ett samhälle som drabbas av lågkonjunktur och när ledande företag tvingas säga upp många anställda eller avveckla verksamheten? Utgångspunkten i boken är enskilda individers betättelser. I fokus står de arbetslösa som berättar om sin förtvivlan, ilska uppgivenhet och ändlöst jobsökande men också om förhoppningar, nya vägval och nya spår i livet.

Gunhild Wallin & Anna Öberg, Premiss Förlag 2010


Kvinnan som kunde tala med grodor

Boken är en kåserisamling om Millan, en arbetslös manusförfattare som hamnar i de mest konstiga situationer. Särskilt dramatiskt blir det i boken efter att Millan fått uppmaningen från antagonist på arbetsförmedlngen att sluta med sitt skrivande. Då skriver hon nämligen operan La Statistique; om politik, mord och galenskap på arbetsförmedlingen.

(Camilla Eriksson blev nyligen uppmarksammad av TV, radio och kvällstidningar i samband med att hennes a-kassa förvägrade henne att signera sin bok på bokmässan i Karlstad, som gick av stapeln en lördag)

Förlag: Norlén & Slottniner, Lettland 2009.


Att mista jobbet

En fantastiskt bra överlevnadsguide för dig som riskerar att bli arbetslös eller redan är det. Häftet ger dig många praktiska tips och råd om hur du kan gå tillväga för att undvika olika fallgropar. Du får t.ex. tips om stress- och krishantering, hälsa och livsstil.

Lennart Levi och Inga-Lill Pettersson i samarbete med TRR och Trygghetsstiftelsen, Solna 1993


The unemployment handbook

Trots att denna bok skrevs i början av 80-talet har den väldigt mycket att ge till arbetslösa som vill hjälpa sig själv att förbättra sin självkänsla. Boken ger även goda tips för de som vill starta en stödgrupp/jobbsökargrupp. Alla moment i handboken är naturligtvis inte up to date, men den ger en hel guldkorn för den eller de som vill hjälpa sig själva.

Guy Dauncey, Cambridge 1981.


The unemployment survival guide - Nourishing Yourself Through Unemployment

Något av en "måste-bok" för arbetslösa med många bra tips. Den som blivit utan jobb får goda råd på hur han ska tackla den första arbetslösa dagen, "the black monday" och hur han ska förhålla sig fram igenom perioden utan arbete. En bok som alla personer utan en anställning borde ha i bokhyllan.

Jim Stringham, David R. Workman, USA, published by Gibbs Smith,
Publisher, Layton, Utah 2004


Losing your job - Discovering your purpose

Författaren skriver på ett enkelt vis om hur det är att förlora sitt jobb och vilka reaktioner och känslor man upplever. Läsaren får gångbara tips på hur han eller hon kan gå vidare i livet och kanske identifiera sina värderingar mot ett nytt mål.

Joseph de Leon, Bloomington, USA, 2003

 


Arbetslös - Berätta för barnen

Tänkvärda ord för dig som är förälder och blivit arbetslös och om hur du ska berätta för dina barn om situationen och om framtiden.

Elisabet Näsman, t.f. professor och Christina von Gerber, leg psykolog.
Utgiven av ITUF, Linköpings Universitet, 1998. Här kan du beställa boken kostnadsfritt om du är intresserad. Mail: Elisabet.Nasman@soc.uu.se


Try!

A survival guide to unemployment

En lättläst bok om hur du som arbetslös kan jobba med dig själv för att så småningom ta dig ur arbetslösheten och kanske finna nya vägar. Sanningen finns inom dig själv.

Karen Okulicz, published by K-slaw, Inc, 1995 in New Yersey; USA


Jobbigt

Margareta Winberg har sammanställt ett antal artiklar från kända skribenter om arbetslöshet, någon återger statistik, de flesta speglar upplevelser och känslor kring att vara utan jobb. Boken har även en hel del citat från arbetslösa som höjer läsvärdet. Intressant bok för den som vill läsa en lättläst bok om ämnet.

Margareta Winberg (redaktör) - Sober Förlag, Malmö 1998


Vad händer med barnen? om barn och arbetslöshet

Majgull Axelsson för diskussion om och hur barnen påverkas av föräldrars arbetslöshet. Axelsson kommer fram till övervägande del förväntade resultat och andemeningen är, att visst påverkas barnen men det behöver inte bli sån negativ reaktion från deras sida som man kan tro. Klart läsvärd bok!

Majgull Axelsson - Utbildningsförlaget Brevskolan, Stockholm 1994


Uppsagd

Boken ger den arbetslöse ett bra redskap för hur man ska göra en omstart i arbetslivet. Genom att blicka tillbaka på sitt arbetsliv, ända tillbaka till de överväganden man gjort i sina studieval och varför man närmat sig ett visst yrke eller bransch gör man en kartläggning av sina färdigheter och intressen.

Monica och Bengt Axén - Kompetensförlag, Stockholm 1992


Jobba vidare!

Ännu en bok för den som blivit uppsagd. Jag rekommenderar avsnittet som slår på trumman för att man inte ska vara rädd för att framhålla sig själv och det man är bra på. Många fina tips!

Eskil Svensson, Mats Bodin - Liber Hermods AB, Malmö 1993


Arbetslös - en utmaning

En bra bok som med ett enkelt språk tar upp alla turerna som uppstår kring att bli arbetslös. Allt från första besöket hos arbetsförmedlingen till nystarten i arbetslivet. Bra tips på hur man håller ångan uppe som arbetslös och tänkvärda ord om kontakterna med arbetsförmedlingen.

Kjell Ekborg - Tanja Förlag, 2004


© Klas Hägglund, 2006-2010

Det är inte tillåtet att utan tillstånd använda material från denna sida för kommersiellt bruk eller i undervisningssyfte.

Om du är deltagare i ett arbetsmarknads- eller coachingprojekt och på något vis blivit hänvisad detta material, får du gärna kontakta mig på nedanstående mail.

Vill du som coach eller konsult använda material, kontaktar du mig på mail: klas.hagglund@gmail.com


Böcker och forskning om coaching, självhjälp med mera


Självkänsla - Bortom populärpsykologi och enkla sanningar

Boken förmedlar en vetenskapligt grundad aktuell kunskapsöversikt över begreppet självkänsla. Hur självkänsla byggs upp, vilka faktorer som påverkar självkänsla, och vad man kan göra för att främja en sund utveckling av sin egen och andras självkänsla.

Läser man boken förstår man att självkänsla är ett komplext begrepp. Här får du som läsare en chans att fördjupa dina kunskaper och kan vara bra att ha med sig för dig som ska coacha andra,
exempelvis arbetssökande personer./Red

Magnus Lindwall och Studentlitteratur, Lund 2011


MI - Motiverande samtal

Boken passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra ett beteende. Lämplig att använda för livsstilscoachning.

Barbor Holm Ivarsson, Gothia förlag 2009.


Balans i livet

Det är inte varje dag man hittar en bra bok i sitt närområde, och är det från fagra Ångermanland blir det ju ännu bättre.

"Grundtanken i Balans i livet är att vi tjänar på att må bra, på alla sätt. Den som aldrig hinner vila och återhämta sig går på ständig halvfart. Den som inte tar sig tid att sova och motionera presterar sämre.....Mental balans där tankar och känslor har stor betydelse för hur vi mår är viktigt för helheten".

En bra bok för dig som vill träna dig mentalt och coacha dig själv. Också en bra bok för dig som handledare eller coach som ska leda grupper av medarbetare eller arbetssökande i stärkande aktiviteter.

Stig Wiklund och Ann Holst. Förlag eller tryckeri, liksom utgivningsår är okänt, men boken är presenterad på Wiklunds hemsida/red.


Bli din egen coach! -

- en handbok i livs och karriärplanering för att hitta rätt jobb

"Det här är boken för dig som vill se över din arbets- och livssituation och din framtid - du får lära känna dig att bli din egen karriärcoach. Den ger dig effektiva verktyg för din livs- och karriärplanering".

Jag håller med i ovanstående citat från bokens baksida. Boken ger dig en väldigt bra beskrivning för hur du kan coacha dig själv mot nya mål/red.

Charlotte Hågård, Halmstad 2004.


Coaching - med tema KBT - Steg för steg mot ett rikare liv

En bra bok om coachnng och med KBT som ram. Här få du som coach en mycket bra guidning i hur du ska förhålla dig till dina klienter.

Åsa Palmkron Ragnar och Lena Brandt Persson, Palmkrons förlag 2010


Kreativ coaching

När det snurrar i bollen

PG Fahlström och Car-Axel Hageskog presenterar sina tankar kring idrottscoaching både när det gäller individuella idrotter och lagidrotter. Avsikten är att deras tankar och funderingar ska inspirera och väcka nya tankar, eftersom coaching är en ständig pågående process.

Min tanke med att ta med boken är att metoder och tankesätt bör gå bra att överföra från idrottens verklighet till arbetsmarknadens verklighet/Klas

PG Fahlström och Carl-Axel Hageskog, Sisu Idrottsböcker 2010


Att få saker att hända

Personligt entreprenörskap

"För dig som vill leva på egna idéer"!

"Det här är en handbok, en inspirationsbok som får dig att göra det själv. Fylld av hundratals enkla idéer och kraftfulla principer som du kan använda dig av direkt för att få saker att hända".
Boken passar lika bra för dig som vill göra en förändring, antingen byta jobb eller starta ett företag/Klas

Stefan Olsson, Marcus Frödin, tryckt 2007-2009, Gdansk, Polen


Gestaltperspektiv på handledning och coachning

Vad gör en gestalthandledare eller gestaltcoach? Vad är specifikt? Hur skapas resultat? Boken innehåller en samling berättelser med förklaringsmodeller kring arbete med handledning och coachning utifrån ett gestaltiskt förhållningssätt. Sex erfarna handledare och konsulter delar med sig av sina erfarenheter.

Redaktör Ulf Grundel, Gestalt Akademin, Västra Frölunda 2008.


7 steg till ett roligare jobb

En bra bok både för dig som har ett jobb eller för dig som är arbetssökande. Boken ger dig redskap för hur du kan bli klarare på vad du vill ha ut av ditt fortsatta arbetsliv. Den ger dig även tips på hur du kan förbättra din självkänsla. En lättläst och nyttig bok.

Nina Jansdotter och Kristian Borglund - Livshandboken.se Bokförlag


Förändra ditt liv

En självhjälpsbok för dig som vill göra en förändring i ditt liv. På ett strukturerat, lättillgängligt och tydligt sätt, men en rad övningar och självtest, lotsar Liria Ortiz dig att hitta din egen förändringsmodell.

Liria Ortiz är leg psykolog och leg psykoterapeut med KBT-inriktning och lärare i motiverande samtal.

Liria Ortiz - Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 2008


Samtalet med känslomässig intelligens

Boken är utmärkt för dig som behöver utveckla din förmåga att samtala på ett rättframt, säkert och tryggt sätt i olika arbetssituationer. Det kan exempelvis handla om att berömma, att kritisera,
att förklara, att säga nej, att lämna svåra besked och att lyssna.

Hilmar Th Hilmarsson, Utbildningshuset, Lund 2003


The Coaching Manual - the definitive guide to the process, principles and skills of personal coaching

Som titeln anger ger boken och dess innehåll en omfattande gudning in i coachingens möjligheter. Den är ett bra stöd för dig som ska coacha en person till nya möjligheter för framtiden eller
om du ska undgå att bli matchad och i stället ta kommandot över din egen framtid på arbetsmarknaden genom att coacha dig själv.

Engelskan är relativt lätt att förstå, så det är inga större problem att läsa boken.

Julie Starr, Glasgow 2003


Coachingtrappan - en handbok i att coacha och motivera till reslutat

Boken är en handledning som beskriver hur du uppnår förändring och resultat steg för steg. Modellen fungerar som ett stöd och en hjälp för dig som läsare - som skapar trygghet i att coacha andra eller dig själv.

En bok som ger läsaren mycket fina och konkreta tips och som borde finnas i bokhyllan hos alla som bedriver coaching.

Hilmar Thór Hilmarsson, Malmö 2006


Coaching - vad - varför - hur

Vad är coaching?

Varför coachar man?

Hur coachar man?

På vilken nivå lyssnar du när du coachar? För det är väl inte så att du nöjer dig med att enbart höra på den coachades historia?/red.

Ovanstående frågor ger författaren bra svar på och boken är nyttig för alla som satsar på coachingkarriären.

Susanne Gjerde, Studentlitteratur Lund 2004


Kognitiv coaching - Effektivt stöd till problemlösning och personlig utveckling

Läser man den här boken så förstår man varför att det inte räcker med snabb coaching medelst matchning när en coach samtalar med en arbetslös individ. Författarna visar på ett bra sätt hur en coch kan vägleda en person att bygga upp handlingskraft och färdigheter att förändra och styra tankar och känslor. Processen syftar till att finna konstruktiva lösningar, uppnå personlig utveckling och hjälpa människor att nå sina mål.

Irene Henriette Oestrich, Frank Johansen, Liber Förlag, Stockholm 2007


Coaching med NLP - Handbok i att coacha sig själv och andra

Här får du som läsare en uppsjö av tips när det gäller att coacha dig själv och andra människor.

Joseph O´Connor & Andrea Lages - Veje International AB, 2004


Handbok i konsten att vara social

En intressant bok som ger tips på hur man kan öka sina sociala färdigheter. Egentligen handlar boken om en rad självklarheter vid möten människor emellan men det är inte alltid man tänker på hur man uppför och beter sig i olika situationer. Därför är boken värd att läsas.

Som läsare får du bl.a tips om hur du ska använda ditt kroppsspråk för att förstärka det intryck du gör, om hur du säger rätt saker vid rätt tillfällen. Utan träning går det dock inte. Det gäller att öva och öva på det man är mindre bra på i det sociala livet.

Nicolas Jacquemot, Falun 2006, förlag Wahlström & Widstrand


© Klas Hägglund, 2006-2010

Det är inte tillåtet att utan tillstånd använda material från denna sida för kommersiellt bruk eller i undervisningssyfte.

Om du är deltagare i ett arbetsmarknads- eller coachingprojekt och på något vis blivit hänvisad detta material, får du gärna kontakta mig på nedanstående mail.

Vill du som coach eller konsult använda material, kontaktar du mig på mail: klas.hagglund@gmail.com


  • Sök i Bibliotek.se för att se vilka bibliotek som har böckerna för utlåning

  • Sök i Bokfynd.nu för att se vilken Internetbokhandel som är billigast
 
Tillbaka