Tillbaka
 

Lyft fram dina egenskaper och färdigheter - en bra start på väg mot ett nytt jobb

Att ha klart för sig vad man är bra på som person både på fritid och i arbetsliv är inte alltid så enkelt att veta. För personer med gott självförtroende och som är säkra på sitt värde är det nog en lättare uppgift att lyfta fram sina egenskaper och vad man är bra på konkret.

Jag är övertygad om att den uppfostran som givits från föräldrar till barn i långa tider är en orsak. Den Jantekultur som råder i vårt avlånga land är en annan orsak till att det är svårt att hitta fram positiva saker om sig själv. I generation efter generation har föräldrar uppftostrat sina barn till att bli lagoma samhällsmedborgare som inte ska sticka ut för mycket. I kombination med Jantelagens starka grepp om Sveriges invånare har vi påverkats till att bli personer som har svårt att lyfta fram våra starka sidor. Exempel från Jantelagen är: "du ska inte tro att du är nåt", "ingen är bättre än någon annan".

En sak är klar. Det är mycket tuffare att göra en analys av egenskaper och färdigheter när man inte har något jobb. Ju längre tid du går utan jobb så blir du mer och mer osäker. Följden blir att man får svårare och svårare att göra en konkret beskrivning. För en person som redan har ett arbete blir detta betydligt enklare. Han har då fler referenspunkter att anknyta till, dvs arbetsuppgifter och situationer som ger dagsfärska minnesbilder.

Jag anser att det är angeläget att man inför sig själv plockar fram starka sidor av sin personlighet och även svagare sidor. Vad var jag bra på i mitt gamla jobb? Vad tyckte jag om att jobba med? Vilka sidor behöver jag utveckla? Skriv sedan ner alla svar du kommer på. Anledningen är följande. Ju längre tid du går arbetslös desto mer glömmer du, så att säga. Redan från och med beskedet om permittering eller uppsägning och den chockverkan som det medför blir situationen besvärlig. Tillvaron kommer ju i kaos när man får ett sådant besked eller kanske redan när ryktet börjar komma igång. Då har man inte alltid förmåga och kraft att ägna sig åt denna angelägna uppgift. Och inte blir det bättre av att tiden går och månad läggs till månad och kanske år till år. Annat är det när man ska lyfta fram sina negativa tider och säga vad man inte är bra på. Då är det inte lika svårt minsann och stroferna tränger fram i medvetandet som en slags automatisk tanke.

Varför ska man så fort som möjligt vid en fara om att bli arbetslös göra en analys av sina färdigheter? Svaret är givet. Att söka arbete handlar mycket om att marknadsföra sig själv och att försöka övertyga om sitt värde som arbetskraft och medarbetare. Det är nämligen det viktigaste för en tänkt arbetsgivare att försöka klara ut när han läser din ansökan eller när han träffar dig på en intervju. Klarar personen av jobbet? Passar han in i arbetsgruppen? Kan han samarbeta? Vad kan han bidra med? Frågor som pockar på svar från arbetsgivaren.

Länk till en artikel som tar upp aspekter på hur du som person ska agera om du blir utan jobb.

 

 
Tillbaka