Tillbaka
 

Kartlägg dig själv

När du kommit över den värsta chocken efter en uppsägning och du fått någorlunda ordning på tillvaron, åtminstone så att a-kassan betalar ut ersättning till dig, är det viktigt att du börjar fundera över vem du är och vad du vill. En del människor har god självkännedom och vet vad de vill med sitt fortsatta arbetsliv och vad de passar för. De vet vilken typ av jobb och inom vilken bransch de vill jobba vidare. Man kan också känna att man mer eller mindre är färdig med en del av vad man gjort tidigare och därför vara beredd på en omorientering, helt eller delvis. Många kan behöva hjälp med en sådan kartläggning men mycket kan man göra själv.

Ett bra sätt är att rita upp en väg över din tidigare yrkesbana. Börja från början och försök erinra dig hur du tänkte första gångerna när du funderade över framtida jobb. Rita upp din väg från det att du slutade skolan till dina första praktikplatser eller vikariat fram till längre anställningar och till det senaste arbetet. Har du haft många arbeten eller bara ett enda? Är du hårt specialiserad eller generalist, dvs att du har många kompetenser och ett brett kunnande? Vilka har varit dina viktigaste arbetsuppgifter? Även om du jobbade som chef, sekreterare, ingenjör eller specialist hade du säkert arbetsuppgifter som du hade som favoritsysslor. T.ex har du haft flera arbeten som chef. På vilket sätt har arbetena skiljt sig. Vad var positivt? Vad var negativt?

Ser du din egen röda tråd? Försök att se den som en tilltänkt arbetsgivare skulle se den. Försök hitta den eller de faktorer som påverkat dig i dina tidigare val av arbeten. Tänk efter vad som i övrigt har påverkat dina val. Var det ditt intresse eller hobby som styrde dig? Var du tvungen att ta första bästa jobb för din försörjning?

Ställ dig vid sidan av eller ovanför dig själv och blicka ner på de jobb du haft. Tänk igenom hur du kände dig när du jobbade där och vad som gjorde att du trivdes eller inte trivdes där. Vad var roligast? Var kände du att du gjorde en insats och med vem? Var arbetade du den där tiden när det var en lycka att gå till jobbet varje dag?

Efter att du gjort en "livslinje" över ditt arbetsliv så här långt, kan det vara dags att du blir lite konkretare genom att räkna upp dina egenskaper och färdigheter. Du kan exempelvis ställa upp starka och svaga sidor i en T-konto-uppställning. Plus-egenskaper på vänstra sidan och minus-egenskaper på den högra. Naturligtvis väljer du det sätt som känns bäst för dig. Huvudsaken är att uppställningen blir överskådlig.

Exempel:

Plus - Snäll, Uthållig, Stark vilja, Ordningsam, Empatisk

Minus - Velig, Envis, Envis, Ej flexibel, Känslig

Det kan som sagt vara svårt att inför sig själv lyfta fram egenskaper som beskriver hur man fungerar i arbetslivet. Är det nåt man hittar fram, så är det ofta negativa sidor av sig själv. Kör du fast så kan det vara bra att fråga de närmaste där hemma, särskilt barn kan ge snabba och uppriktiga svar. Säkert kommer de ihåg hur mamma eller pappa var när hon eller han trivdes på jobbet. Är du ensamstående kanske det finns någon kompis eller annan nära person som du kan "intervjua".

När du väl hittat fram de egenskaper som bäst beskriver är det bra att koppla ihop dem med tidigare jobb där du kommit bra till din rätt. Det är även angeläget att göra en analys av de anställningar där man inte trivts eller inte riktigt kommit till sin rätt. Ställ frågor till dig själv. Vad var det som gjorde att jag trivdes så bra med det och det jobbet? Vad var det som inte stämde för mig i jobbet som upphörde? Lista upp så många faktorer och orsaker som det bara går.

Om du kan hitta din egen röda tråd och se vad det är som driver dig i ditt arbete, vilka dina bästa egenskaper är och vad du ska undvika för att inte hamna i fel jobb så att säga, har du fått en bra bas att stå på. Ok det kan vara ett trögt jobb med att gno på och fundera på vad man gjort och inte gjort i sitt arbetsliv men tänk på att slutresultatet kan bli väldigt positivt. Antingen om man gör den här sortens självanalys på egen hand eller att man blir "testad" av någon annan, brukar det vara en rolig och stimulerande process. Se det som en present till dig själv, något som både är tankeväckande och viktigt för framtiden. Resultatet kan bli att du får en bra analys av dina överväganden du gjort beträffande tidigare arbeten och av de egenskaper och färdigheter som bäst beskriver dig.

Med lite tillbakablick och en ärlig syn på dig själv och vad du innerst inne vill göra, kan du få ett bra redskap inför kommande anställningsintervjuer och vägval till kommande arbeten. Efter kartläggningen kanske du kommer fram till något liknande som följer nedan:

- I jobbet mår jag bäst om jag får arbeta ensam med klart definierade arbetsuppgifter. Jag arbetar gärna tillsammans med andra, men det är viktigt att jag får ta ansvar för min del. Jag är bra på att analysera och dra slutsatser och jag kan formulera det bra i skrift. Däremot är jag inte lika bra på att driva frågor muntligt. Jag har inget behov av att lägga mig i och styra hur andra sköter sitt jobb, men jag blir frustrerad om deras insatser försenar min. Jag försöker så länge det går att sköta min del och blir irriterad om någon försöker utnyttja mig så att jag blir överbelastad. Rättvisa och att hålla ord är mycket viktigt för mig.

Kanske har du nu blivit klar med din självanalys och du är nöjd med resultatet. Det skadar aldrig att du med jämna mellanrum ägnar dig åt lite mental träning och kanske göra som en del idrottsmän gör:

- Slappna av och vila i dig själv en stund. Låt tankarna fara runt tills de försvinner en efter en. Koncentrera dig nu på den person som är du själv, som du ser dig och har kommit fram till. Föreställ dig att du är glad, lycklig, i balans och i harmoni med livet. Se dig själv i ditt nya arbete. Vad gör du på dagarna? Vem är du tillsammans med och vad ägnar ni kraft, energi och engagemang åt? Hur ser det ut runt omkring dig? Hur är ditt rum eller din arbetsplats? Fokusera dina tankar på hur trevligt det är, hur bra du trivs, vilket fantastiskt arbete du utför och hur nöjd du och andra är med vad du åstadkommer. Fantisera så länge och hur mycket du orkar kring denna idealbild och njut av vad din inre bildvärld ger dig för impulser.

Gör du en sådan visualisering eller drömmer dig iväg med jämna mellanrum blir det ett uppfriskande botemedel mot förgörande negativa tankar.

Ur boken Uppsagd av Monica och Bengt Axén, Kompetensförlag, Stockholm 1992.

Dina personliga egenskaper är otroligt viktiga. I många fall sätter arbetsgivaren faktiskt egenskaperna i första rummet när den bedömer en kandidat. Ett sätt för dig att ta fram en bild av dina positiva egenskaper är att titta på de arbetsuppgifter du utfört i tidigare jobb. Vilka speciella egenskaper krävdes för at utföra dem? Har du exempelvis jobbat som kundtjänstpersonal har du förmodligen egenskaper som stresstålighet, servicekänsla, ordningssinne och flexibilitet.

Många har svårt att framhålla sig själva genom att sätta positiva etiketter av olika slag. Vi är rädda för att låta skrytsamma. Ett mycket bra sätt att lyfta fram sina positiva sidor på, är att göra det indirekt. Istället för att säga att du är flitig, berättar du på vilket sätt du är flitig. Du kanske studerade på kvällarna efter jobbet, kanske tog du på dig arbetsuppgifter utöver dina ordinarie, jobbade mycket övertid osv.

Det är tre fördelar med att beskriva sig själv genom att konkretisera hur man är flitig:

För det första blir det mer övertygande för arbetsgivaren när han själv drar slutsatsen.

För det andra är det bäst att du lyfter fram vad du faktiskt gjort än att tala om vem du är. En arbetsgivare kan ju aldrig veta vad du lägger i ordet "flitig".

Slutligen framstår du inte som skrytsam när du ärligt berättar vad du gjort.

Ur boken Jobba vidare! av Eskil Svensson, Mats Bodin, Liber Hermods AB, 1993, Malmö

 
Tillbaka