Tillbaka
 

Vad rör sig i huvudet hos personen som frågar ut dig under anställningsintervjun?

Arbetsgivarens motiv till att träffa dig på en anställningsintervju

Först känner man glädje och sedan börjar man snart fundera på hur man ska bete sig för att få det arbete man söker. Varje intervju är unik men i grunden följer de ett mönster där arbetsgivaren vill:

  • få ett grepp om dig som människa och om du passar in i miljön på arbetsplatsen
  • att det du påstår i ditt CV verkligen kan återfinnas i din förmåga och kunskaper
  • att se dina långsiktiga avsikter. Varje anställning är en investering i träning och anpassning och där det tar ett tag innan du är helt funktionell på ditt nya arbete
  • se till att alla inblandade, om du blir intervjuad av flera, är med på att du anställs. Man vill nämligen försäkra sig att du och framtida medarbetare och chefer kan jobba ihop
  • få besked om att ifall man anställer dig, kommer du att leva upp till deras förväntningar och göra rätt för de pengar de erbjuder.

Nedan följer ett antal typiska och viktiga frågor som du sannolikt stöter på under en anställningsintervju.

Tystnad

Detta är naturligtvis ingen fråga, men det är inte alldeles ovanligt att läget infinner sig. Försök att inte bli stressad om samtalet avstannar för en kortare period. Intervjuaren kan sitta och fundera på någonting ytterligare att tillägga. Hon kan även fundera på att kalla in någon annan medarbetare som behöver vara med.

Det kan naturligtvis även vara så att intervjuaren genom sin tystnad vill att du ska fortsätta att utveckla dina svar kring något tema. Han kan även känna sig allmänt obekväm i situationen. Drar tystnaden ut på tiden kan du försöka med att lugnt ställa en enklare fråga för att bryta isen. Kanske något om företaget som du har förberett dig om? Kanske lossnar det och samtalet kan fortsätta att flyta på.

Tankar och Kroppsspråk

Nej detta är heller ingen intervjufråga men momentet är viktigt att ha i åtanke. Tänk gärna på följdande:

För att undvika grimaser och konstigt kroppsspråk bör du undvika katastroftankar som "tänk om jag gör bort mig". Annars är risken stor att du sitter och ser bekymrad och ängslig ut under intervjun. Försök i stället att fokusera på din kompetens och det du är bra på och det du vill ha sagt.

När du pratar om något som engagerar dig i så höjs ditt röstläge och orden förstärks genom gestikulering. Ett öppet och livligt kroppsspråk signalerar ett starkt engagemang.

En rak kroppshållning och armar som vilar avspänt utmed sidorna förstärker intrycket av att du är fokuserad och lugn.

Lägg aldrig armarna i kors över bröstet och korsa inte det ena benet över det andra. Ta också vara på varje tillfälle till ögonkontakt med intervjuaren. Om du flackar med blicken eller vid något tillfälle undviker ögonkontakt kan det tyda på att du är osäker.

Under intervjun gäller det också att vara uppmärksam på sina egenheter, exempelvis att man klickar med pennan eller pillar på sina papper. Om du låter armarna hänga fritt eller vila i knäet så undviker du att distrahera rekryteraren med onödiga ovanor, som också kan ha en stressande effekt på er båda. Försök och se till att ditt kroppsspråk och det du säger överensstämmer med varandra. På så vis ger du ett förtroendeingivande intryck under intervjun.

Berätta lite om dig själv

Anledningen till frågan är att intervjuaren vill veta hur du är som person och inte då bara på arbetet. Ditt svar bör bland annat följa punkterna du tagit upp i ditt cv.

Börja gärna med att fråga intervjuaren om vilken inriktning han vill höra om. Risken är annars att berättandet kan dra iväg både vitt och brett och på ett sätt som gör att han eller hon tappar lite av intresset.

Exempel: "Tack! Finns det något i mitt cv som ni vill att jag ska börja med?" Följdfrågan kan då bli: "Berätta gärna mer om dina utbildningar och dina fritidsintressen."

Är du en talför person så tänk på att berättelsen blir lagom, både till tid och till innehåll. Det är inte många som orkar lyssna någon längre stund. De som har svårt att berätta om sig själva har god hjälp av att träna sig i förväg. Skriv ner de viktigaste punkterna som du vill ha med. Kom ihåg att en intervju är ett sätt att få reda på hur du är som person, inte bara hur du är som yrkesmänniska.

Några röster om denna fråga:

"Börja med var du är född och uppväxt, om du har flyttat under uppväxten, fritidsintressen, vald utbildning och hur det kom sig att du valde din yrkesinriktning. Utan att det blir för långt. Du avslutar med att anknyta till jobbet du sitter i intervju för."

"Cv:t har rekryteraren läst. Så rabbla inte upp det igen. Tänk på att en av anledningarna till att du sitter i intervjustolen är att de vill veta mer om dig. Så vad mer finns att veta? Vet du inte hur mycket du ska berätta? Var inte rädd för att fråga intervjuaren rakt ut: Är det bra så eller vill du att jag går djupare?"

Ur boken Grattis! Jobbet är ditt, Pelle Mårtensson, Soderpalm Publishing 2010.

 

Hur länge har du varit arbetslös?

Följdfrågor kan bli:

Har du gått någon utbildning under tiden?

- Du har gått utan jobb ett bra tag, känner du inte att du förlorat kontakten med arbetsmarknaden?

Frågans syfte:

Intervjuaren vill veta hur du har hanterat perioden utan arbete och om den gjort dig håglös och mindre aktiv.

Hur du kan svara:

Visa först att du varit aktiv och hur ambitiös du varit under arbetslösheten och att du fått ut en hel del av tiden.

- Arbetslösheten har gett mig mer energi eftersom jag är betydligt mer fokuserad på att skaffa mig det jobb jag vill ha. Jag har vårdat min kropp och min hälsa och tränar regelbundet och har förbättrat ork och uthållighet. Berätta även om de eventuella hobbyprojekt du drivit.

Denna fråga kan naturligtvis vara komplicerad och rent av besvärlig för en långtidsarbetslös att svara på, men varför inte erkänna det för en intervjuare.

Förslag på ett svar: - Den frågan är komplicerad att svara på, men nu ska jag göra så gott jag kan. Den meningen kan skingra din egen nervositet. Under perioden har jag lärt mig det och det (ge exempel), jag har gått de och de kurserna, jag är med i de och de föreningarna, jag har varit mycket med mina barn, jag har skött om min kropp och löptränat regelbundet, jag har utvecklat mina kocktalanger. Du har säkert dina egna exempel. Syftet är återigen att visa för intervjuaren hur aktiv du varit under perioden utan jobb och att du vid sidan av jobbsökandet har jobbat med att utveckla dig i olika projekt.

Nämn något du är stolt över från dina tidigare arbeten?

Fanns det arbetsuppgifter som du tyckte att du klarade av på ett överlägset sätt? Något projekt som du framgångsrikt rodde i hamn? Någon roll i arbetsgruppen som du tog på dig och som du själv var nöjd med? Fick du beröm från arbetskamrater eller från andra avdelningar för dina insatser? Försök att plocka fram det innan anställningsintervjun och skriv ner på papper så att du är förberedd på frågan. Och det är ju alltid lätt att prata om saker från de stunder du befann dig i "vinnarhålet" så att säga.

Du kanske ska dra till med en "hisspresentation"? Läs Pelle Mårtenssons goda tips i CV-skolan.

Beskriv din personlighet och dina egenskaper.

Förbered dig genom att skriva ner hur dina personliga egenskaper kom till pass i dina tidigare arbeten och de matchade svåra och lätta arbetsuppgifter. Var det din personlighet som hjälpte dig att klara det du beskrev i ovanstående svar? Skriv ner det på ett papper och ha det som underlag inför anställningsintervjun.

Hur fungerar du under stress?

Frågans syfte:

Arbetsgivaren vill få en hint om hur du klarar av påfrestningar som kommer av högt tempo i arbetet och hur du hanterar samarbete i en stressig arbetsmiljö.

Kan vara lite farligt att börja fördjupa sig i någon särskild riktning. Bättre är att ge ett positivt och kanske lite mer allmänt svar.

- Jag har genom åren lärt mig att hantera stress genom friskvård. Jag promenerar och joggar regelbundet, vilket gör mig lugn och avslappnad på kvällen. Jag sover gott och vaknar på morgonen utan stress och är redo för en ny arbetsdag,

- Jag planerar gärna min arbetsdag och prioriterar vad jag ska göra. På så sätt minskar eventuell stress om arbetstakten är hög.

Har du några frågor att ställa till oss?

Frågans syfte:

Arbetsgivaren vill ha reda på hur pass intresserad du är av jobbet och att få reda på lite mer om dig. Att avsluta en intervju med att säga att du redan har fått full information, när rekryteraren undrar om du har frågor att ställa, är kanske det största felet du kan göra under en anställningsintervju. Man kan då uppfattas som oengagerad och ointresserad av jobbet.

Exempel:

- Hur ser en normal arbetsdag ut?

- Vad kommer ni att förvänta er av mig?

- Har ni någon form av introduktionsprogram?

Fler frågor hämtade från en artikel i tidningen Metro och Carina Grip, rekryteringsansvarig på Elan IT, 2009-05-14:

- Hur kommer det sig att jobbet är ledigt? Har någon sagt upp sig och av vilken anledning?

- Vad tycker du om att jobba på det här företaget?

- Vad var skillnaden på dina förväntningar och verkligheten när du började här?

- Vad tycker du är det absolut bästa med att jobba här?

- Är det du som fattar beslut om denna anställning? Om inte, i sådana fall vem? Kan det då bli fler intervjuer?

- Vad är det som påverkar ert beslut i första hand? Tillgänglighet? Lönekrav? Kompetens?

- När är det tänkt att rekryteringen ska vara klar? Vad är det som kvarstår?

- Vad var det i mitt cv som gjorde att ni kallade mig på intervju?

- Finns det något i min profil som saknas?

Skriv gärna ner frågorna på ett papper som du tar med dig.

 

Varför ska vi anställa just dig?

På ett sätt är intervjuarens motiv till frågan att du ska fatta beslutet åt honom så att säga. Kan du inte plocka fram tillräckligt många motiveringar är risken stor att intervjuaren inte ser det uppenbara i att anställa dig. Det gäller här att snabbt räkna upp säljande argument som beskriver sina fördelar och färdigheter. Några exempel kan vara: "Jag är vänlig och kan samarbeta med alla typer av personligheter", "Jag har lång erfarenhet av jobbet och jag är duktig på det jag gör", "Jag ger alltid allt för den arbetsgivare jag jobbar för" "Jag är bra på att arbeta självständigt och behöver alltså inte handledning jämt och ständigt" "Jag har alltid varit nyfiken och intresserad av att få ett arbete i ert företag", "Jag bryr mig inte i vad klockan är när jag är på arbetet och är van att arbeta övertid"

Det är också ett sätt för arbetsgivaren att se efter vilka drivkrafter du har. Söker du jobbet för att du satsar på denna yrkesinriktning eller gör du det för att få lön för stunden. Intervjuaren vill känna dig på pulsen.

Har du sedan tittat noga i platsannonsen, så kan du säkert även konkretisera det du kan bidra med. Förbered dig på tre punkter om varför du vill ha jobbet. Fundera över vilka kunskaper just det här jobbet kräver och sätt dem i relation till vad du har åstadkommit hittills och vilka konkreta resultat du har uppnått. Hittar du ett bra samband, se då till att på intervjun berätta om det utan att du nödvändigtvis får frågan.

Oklarheter?

Ställer arbetsgivaren en fråga som du inte förstår eller kan svara på, behöver du inte komma på något fyndigt svar. Säg i stället att du inte förstår.

Om "neutrala", "generösa" och "hotfulla" frågor.

Hur du förbereder intervjun

Förbered dig på 3 olika sorters frågor. Neutrala, generösa och hotfulla. De neutrala är frågor som ”vilken utbildning har du?” och ”vem var din senaste arbetgsivare?”. Här förbereder du dig genom att ha faktan klar för dig. De generösa är t ex ”vad räknar du med att göra om fem år?” och ”nämn något du har gjort som du känner dig stolt över.”. Dessa förbereder du genom att formulera konkreta exempel för dig själv. De hotfulla är t ex ”vad kan du tillföra oss?”, ”tror du att du klarar av det här jobbet?” och ”varför slutade du på ditt förra jobb?”. Här förbereder du dig genom att boosta ditt självförtroende och förbereda argument. Förbered också konkreta exempel på hur du har tillfört ett värde till tidigare arbetsgivare. Vad resulterade dina ansträngningar i? Förbered också en "historia" om varför du intresserar dig för just det du ska jobba med på detta företag. En "hur jag kom in på detta spår"-historia. Ett annat viktigt tips är att gilla intervjuaren. Då ger du ett mer sympatiskt intryck och kommer inte att känna dig lika utsatt.

Argumentation

Neutrala och generösa frågor kräver sällan argumentation. Däremot kräver hotfulla att du förberett argument som styrker det du säger. Förbered dig utifrån följande

3 kategorier: Känslomässiga: handlar om livskvalitet, nöjda kunder, glada kunder, glada kollegor, att du sprider glädje, trivsel, ordnar karaokekvällar och rent allmänt är en uppskattad medarbetare. Faktabaserade: handlar om ekonomi, staplar, förnuft, hur du tjänade pengar åt arbetsgivaren, hur mycket det var, att du förkortat telefonkön, rodde hem största kunden, mm. Karaktärsbevisande: handlar om din goda karaktär, att du jobbar hårt, håller ditt ord, levererar i tid, inte snackar skit, vågar ta tjuren vid hornen, ställer upp när det behövs, mm.

Källa: www.shortcut.nu.

Sist men inte minst - din egen avrundning

För att visa att du är en vaken, aktiv och professionell person kan du i slutet av intervjun ställa några konkreta frågor för att bekräfta att du uppfattat för dig centrala frågor på ett riktigt sätt. Du visar då också att du är seriöst intresserad av arbetet och att denna intervju inte bara är slentrianmässig och en i mängden. Härigenom stärker du din ställning som kandidat till jobbet. Några exempel:

  • Är det någonting som ni anser att jag utlämnat och skulle ha utvecklat ytterligare?
  • När ska tjänsten tillträdas?
  • Motsvarar min utbildning och erfarenhet de förväntningar ni har på den som ska tillträda tjänsten?

 

Intresserad av att läsa mer om intervjufrågor?

Klicka in dig på denna länk

© Klas Hägglund 2008-2009

Det är inte tillåtet att utan tillstånd använda material från denna sida för kommersiellt bruk eller i undervisningssyfte.

Är du intresserad, kan du kontakta mig på mail:

klas.hagglund@comhem.se

 
Tillbaka