Tillbaka
 

Vilken framtidstro skapar jobb- och utvecklingsgarantins Fas 3?

Lite fakta:

Just nu är cirka 15 000 arbetslösa inskrivna i Fas 3. Inom hela jobb- och utvecklingsgarantin handlar det om cirka 70 000 individer. Källa: Arbetsförmedlingen - februaristatistik.

Experter räknar med att antalet inskrivna i Fas 3 kommer att fördubblas under 2010 och utvecklingen kommer att rasa vidare i högt tempo under de närmaste åren.

Villkoren är följande för de långtidsarbetslösa som går in i jobb- och utvecklingsgarantin. Efter 450 ersättningsdagar i Fas 1 och 2 och med tillhörande kartläggning och praktikanskaffning, tvingas man in i Fas 3 och i samhällsnyttig sysselsättning. Denna aktivitet läggs upp som en form av praktik i 2 år och får inte innehålla arbetsuppgifter som normalt förekommer på arbetsplatsen i fråga. Du får ingen lön för dina insatser, men väl fortsatt aktivititetsstöd från Försäkringskassan, som i sin tur är baserad på a-kassenivå om 65 % av tidigare lön.

Vanliga arbetsplatser är kommuner, ideella organisationer, second hand-butiker, sociala företag, men privata företag förekommer också. Mottagande arbetsgivare får ett anordnarstöd på 225 kronor/arbetsdag. Om du som arbetslös inte går med på denna placering går ditt ekonomiska stöd förlorat. Det finns alltså ingen egentlig frihet att välja i det här skedet.

Kritiken mot Fas 3

Kritiken har inte varit nådig mot denna arbetsmarknadsåtgärd och media har på senare tid haft många inslag och reportage om fenomenet Fas 3.

"Ett modernt slaveri",

"Arbetsgivare utnyttjar långtidsarbetslösa",

"Fas 3 - slutförvaringsstation",

är några exempel på den bistra kritiken som hörts och det finns ännu värre omdömen att citera om man känner för det. Som jag ser det så överväger nackdelarna klart fördelarna för de långtidsarbetslösa människor som under mer eller mindre tvång fasas ut till denna 2-åriga praktik.

Min analys

En fördel som jag ser det är att människor med riktigt lång arbetslöshetsperiod bakom sig, här kan få en viss förankring ute i arbetslivet. Detta samtidigt som de kan bryta eventuell isolering. Detsamma kan sägas om människor med en komplex problembild som nu kan få känna att de gör en insats i samhället.

Vi ska vara väl medvetna om att det inryms väldigt många kategorier av arbetslösa i denna arbetsmarknadsåtgärd och för många av dem tror jag att nackdelarna överväger.

För det första, bara det faktum att det inte utgår en arbetslön för utfört jobb, skapar en låg framtidstro hos individerna. Att få ett bidrag istället för en lön, som i många fall understiger det anordnarstöd som arbetsgivare får, är naturligtvis inte stimulerande.

För det andra, så skapar Fas 3 inlåsningseffekter för utövarna och som definitivt inte är förenligt med regeringens jobblinje.

  • I förordningen till Fas 3 har politikerna inte sett till att det klart uttalas att deltagarna har rätt till jobbsökning i 20 procent av arbetstiden. Osäkerhet råder och i vissa fall är arbetsgivarna snåla och godkänner endast korta avbrott för att söka jobb.
  • Man har inte rätt att studera eller gå kurser under Fas 3-perioden.
  • Inte heller har man rätt till starta eget-bidrag om man vill prova på att driva ett företag.

Beslutsfattarna gör kanske följande antagande när det gäller studier eller att starta eget företag: har man inte tagit steget under sin första arbetslöshetsperiod, så är det inte lönt att satsa medel fortsättningsvis. Detta anser jag vara märkligt med tanke på att studieplaner och affärsidéer behöver sin tid för att mogna fram.

För det tredje, så kan Fas 3 skapa en framtida understödsförväntan ute bland arbetsgivare, vilket kan få en negativ utveckling i framväxten av riktiga arbetstillfällen. Har man en gång fått gratis arbetskraft, vill man sannolikt fortsätta att få det.

Förslag till förändringar av Fas 3

  • Ge en lön för utfört arbete. Varför inte en plusjobbslösning liknande den som s-regeringen införde i sin senaste mandatperiod.
  • Låt individerna söka jobb i den omfattning man önskar och som är motiverat av situationen.
  • Låt individerna gå en kurs eller utbilda sig om man så önskar.
  • Låt individerna få möjlighet att testa en affärsidé via ett starta eget-bidrag.

©Klas Hägglund, 2010

 
Tillbaka