Tillbaka
 

Har du svårt att komma på vad du är bra på?

Hur många gånger har jag inte hört från arbetslösa personer om hur svårt det är att räkna upp eller att över huvud taget komma på någon god egenskap när man sitter och författar sitt personliga brev eller är på en anställningsintervju. För många arbetslösa och särskilt då för alla som varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid blir det svårare och svårare att erinra sig vilka positiva egenskaper och färdigheter man faktiskt hade i sitt gamla jobb. Jag menar, hade du inte haft dessa förtjänster hade du inte blivit långvarig i jobbet. Eller hur? Ändå kvarstår det faktum att det är svårt att komma ihåg det man varit bra på. Snarare kommer man nu ihåg allt man inte är bra på, kanske beroende på att negativa tankar har fått ett för starkt fotfäste inombords.

Nedan följer några stödpunkter för dig att fundera kring. Jag börjar med att räkna upp sociala färdigheter som kan samlas till goda egenskaper. En egenskap kan vara att exempelvis vara en god vän. Tänk också på att företag numera nästan har som grundkrav att den man ska anställa har ett rejält mått av social kompetens. Därefter räknar jag upp några problemlösningsfärdigheter. Punkterna kan användas som stöd inför en anställningsintervju som du kan ha i åtanke när frågorna kommer.

Sociala färdigheter

 • Lyssna
 • Vara uppmärksam
 • Visa erkänsla
 • Ha medkänsla
 • Berömma och uppmuntra
 • Visa gott humör
 • Hjälpa andra
 • Ge konstruktiv kritik
 • Bygga upp förtroende
 • Hålla överenskommelse
 • Ge personliga upplysningar
 • Inleda ett samtal
 • Hålla samtalet igång
 • Läsa av andras känslor
 • Veta vad jag själv känner
 • Komma igen efter en besvikelse eller ett misslyckande
 • Ge och ta emot kritik
 • Säga ifrån
 • Visa förtroende
 • Ändra negativa tankar till positiva

Problemlösningsfärdigheter

Dessa färdigheter kan vi behöva i alla situationer i livet. Att vara en god problemlösare betyder att vara förberedd när problem uppstår och att kunna finna lösningar på problemen. Det kan handla om att

 • Samla information
 • Koncentrera sig på en uppgift
 • Bedöma de egna förmågorna
 • Prioritera problem
 • Fatta beslut
 • Handskas med oenighet och konflikter
 • Visa viljestyrka
 • Följa instruktioner
 • Ställa upp ett mål för sig
 • Förhålla sig till motsägelser

Fundera på hur dina färdigheter kommit till nytta i dina tidigare jobb. Säkert använde du dig av dem dagligen och som innebar att du var en resurs i ditt tidigare arbete. Lycka till!

© Klas Hägglund, 2008

Med egna ord och fakta från boken Kognitiv coaching - Effektivt stöd till problemlösning och personlig utveckling, Irene Henriette Oestrich,
Frank Johansen, Förlaget Liber, Stockholm 2007

Funderar du på att använda material från denna sida för komersiellt bruk eller i undervisningssyfte? Kontakta mig innan på mail:

klas.hagglund@gmail.com

 
Tillbaka