Tillbaka
 

Undvik fällorna!

Offerrollen

I de allra flesta fall har en person som förlorat jobbet drabbats av omständigheter som han eller hon inte kunnat råda över. Det kan ha varit en företagsnedläggelse, en indragen avdelning, allmänna inbesparingar, ändrad teknik, organisationsförändringar eller annat som gjort att du som person blivit överflödig på din arbetsplats. Undantagsvis kan du som arbetslös själv ha haft del i uppsägningen. Oavsett orsak till arbetslösheten är det mycket lätt att bli besviken och bitter och ganska snart kommer känslan av att vara utsatt, att vara ett offer för omständigheterna. Följden kan då bli att man mer eller mindre ger upp och att man passivt ser tiden an och går och väntar på att någonting ska hända och att man överlåter ansvaret på andra. Ett annat sätt att uttrycka saken är att man hamnar i arbetslöshetsträsket.

En känsla som snabbt infinner sig efter att ha gått hemma ett tag är att man inte längre är behövd. Har du ett arbete har du också en plats att gå till varje morgon eller om du jobbar skift, varje arbetstillfälle. Dyker du inte upp och du missar att höra av dig kan du räkna med att någon kollega kontaktar dig. De vet att du behövs på arbetet och att din arbetsinsats bidrar till gruppens resultat. Du hör hemma någonstans på dagarna eller vilken tid på dygnet du jobbar. Att inte längre vara behövd är en mycket påfrestande upplevelse för alla som drabbas. Det gäller därför att så tidigt som möjligt vara medveten om mekanismen och försöka dämpa eller lindra dess verkan och de känslor som är förknippade med den. Fastnar man i offerrollen är risken stor att hamna i ett tillstånd av meningslöshet och att man tappar fotfästet i tillvaron.

Byråkrati och blankettraseriet

Inte blir nedstämdheten bättre av att man som arbetslös drabbas av den byråkrati och pappersexercis som råder hos arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan. För att ha rätt till a-kassa måste du som arbetslös skriva in dig i arbetsförmedlingens system. Du ringer till växeln som ligger långt ifrån din hemort eller besöker Job-centret på din arbetsförmedling. Efter viss väntan får du träffa en tjänsteman som tar emot och registrerar persondata och uppgifter om senaste anställning eller utbildning. Därefter får du en tid hos den tjänsteman som ska bli din handläggare.

När du så småningom väl sitter hos din handläggare får du finna dig i att översätta dina kompetenser och yrkeserfarenheter så att uppgifterna passar in i arbetsförmedlingens datasystem. Har du otur har du för många kompetenser och måste därför sålla bort några av dem, beroende på att systemet enbart klarar ett visst antal. Proceduren kan ta lång tid och för en nybliven arbetslös kan det kännas lite märkligt kanske. Förhoppningen var sannolikt att besöket främst skulle handla om ett samtal om arbetsmöjligheter.

När första besöket hos arbetsförmedlingen är avklarat skickas dina uppgifter till din arbetslöshetskassa för utredning om din rätt till ersättning. Tycker man att det tagit lång tid innan man fått träffa en tjänsteman på arbetsförmedlingen så är det inte mycket mot den väntetid som kan bli innan den första a-kasseersättningen kommer till brevlådan. Det är mycket som kan gå snett under handläggningen och bara att få fram ett giltigt arbetsgivarintyg kan ju stöta på bekymmer. När intyget är klart får man så småningom kassakort från a-kassan. Det gäller att man fyller i blanketten på riktigt sätt och har man frågetecken ska man snarast ringa någon av handläggarna, men räkna med lång väntetid i telefonkön!Till slut har du lyckats fylla i kassakorten och skickat i väg handlingarna och har du tur så har du fyllt i dem rätt. Har du missat någon detalj kan du lugnt räkna med att korten kommer i retur, vilket försenar handläggningen.

Jag får ofta höra av kollegor som nyligen blivit utan arbete att de har fått vänta väldigt länge på sin första utbetalning. Följden har då blivit att obetalda räkningar läggs på hög och situationen blivit förtvivlad. Personerna ifråga har ringt och försökt nå sin handläggare och efter viss väntan i kön fått olika besked. En vanlig och kanske berättigad förklaring är att ofullständigt ifyllda kassakort försenat handläggningen. Krångel med arbetsgivarintyg är en annan och brist på personal i kombination med stor ärendemängd hos kassan just den perioden är ytterligare en vanlig förklaring.

Oavsett orsak är det väldigt olyckligt att redan utsatta personer ska drabbas av försenad ekonomisk hjälp från sin arbetslöshetskassa. Jag menar en nybliven arbetslös har ju fullt upp med att försöka bearbeta den kris som uppstått och behöver verkligen inte någon ytterligare påspädning av problemen.

Därför är det viktigt när man börjar stämpla att se till att alla berörda parter, arbetsförmedlaren, tidigare arbetsgivare och handläggaren på a-kassan verkligen gör sitt jobb och behandlar dina handlingar så snart som möjligt. Ring hellre en gång för mycket än för litet. På så vis undviker man risken att hamna underst i högen eller i mappen för ej kompletta kassaärenden.

Samma resonemang kan i stort sett gälla för den som avbryter sin stämpling och går in i ett arbetsmarknadsprojekt och blir berättigad till aktivitetsstöd från försäkringskassan. I ett sådant läge blir det en övergång kan man säga, nämligen byte av huvudman för den arbetslöse. I stället för kassakort till a-kassan, blir det då att fylla en närvarorapport som ansvarig handledare eller konsult ska skriva på och som sedan ska lämnas till försäkringskassan. En rekommendation är att du som projektdeltagare själv lämnar in blanketten. Då vet du att den verkligen kommer fram i tid till försäkringskassan. Det kan även vara på sin plats att kontrollera att information har gått från arbetsförmedlingen till försäkringskassan så att inte ersättningen fryser inne för dig som arbetslös.

Fast i ekorrhjulet

Det är inte alltid lätt att komma med egna initiativ till förändringar av sin situation när man är i kontakt med a-kassa eller arbetsförmedling. Det kan rent av vara omöjligt att få igenom vissa uppslag, t.ex om man hittat en intressant kurs hos något utbildningsföretag eller på högskolan. En kurs som verkar vara mycket givande för dig som person och som skulle öka framtida möjligheter på arbetsmarknaden.

Många gånger har jag hört av kollegor att deras a-kassa inte godkänner deras försök att börja studera. Motiveringen var då att personen ifråga inte skulle stå till arbetsmarknadens förfogande och kunde därför inte beviljas fortsatt a-kassa. Liknande läge har jag och andra arbetslösa som har aktivitetsstöd varit i när vi har haft en spännande kurs på gång och gjort förfågan hos arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har då nekat med motivering att utbildningen inte med säkerhet leder till något jobb.

Det är märkligt att a-kassor och arbetsförmedling är så stelbenta i sina bedömningar av läget. Arbetslöshetskassan borde inse att väldigt många skulle hoppa av utbildningen eller kursen om de får ett riktigt jobb. Det borde ju vara bättre att den arbetslöse har en meningsfull sysselsättning att hålla fast vid, som en kurs faktiskt kan vara istället för att gå hemma och vara helt sysslolös. Arbetsförmedlingen borde även den vara mer flexibel i sin hållning och inse att en kurs kan vara ett meningsfullt alternativ till arbete.

Man kräver alltså att kursen eller utbildningen ska leda till ett jobb för att kunna bevilja aktivitetetsstöd. Arbetsförmedlingen som så många gånger har startat upp kurser som inte i någon större grad givit resultat för deltagarna. Långt innan den började planera för kursen var kanske arbetsmarknadsläget sådant att det fanns ett arbetskraftsbehov inom en speciell bransch. När väl kursen är avverkad finns inte längre något behov och deltagarna står där med sin tvättade hals.

När däremot någon arbetslös kommer med egna initiativ till en intressant kurs så får han tummen ner. Inte bra. Detta kan leda till att personen ifråga tappar lusten att kämpa vidare och ökar på sin bitterhet.

Starta eget företag-fällan

Många som blivit arbetslös och som varit det länge börjar överväga alternativet att starta eget företag. De kan ha gått och närt en idé länge och väl och känner att nu är tiden mogen för att ta steget ut. Man ser naturligtvis möjligheten att både få något meningsfullt att göra på dagarna och samtidigt tjäna pengar.

Stor hjälp finns att få för dem som överväger att starta eget. Arbetsförmedlingen har särskilda handläggare som ger råd, kommunen har sin näringslivstjänsteman och i många fall nyföretagarcentrum, SAF finns alltid att rådfråga och slutligen Almi Företagspartner och Nutek som också förmedlar finansiell hjälp.

Periodvis får man gärna intrycket av att arbetsförmedlingarna i kontakten med arbetslösa lättvindigt ger råd om att starta eget företag och beviljar då starta-eget-bidrag.

Emellanåt är frekvensen av nystartade småföretag hög och det är i och för sig inget fel med det. Det är bara det att man ibland läser i tidningar om att andelen småföretag som inte överlever sin 1-årsdag är hög, alltför hög.

Det är ett stort risktagande man gör när man bestämmer sig för att starta ett företag. Långt ifrån alla gör nog tillräckliga analyser inför starten och har kanske inte heller den riktiga bäringen i sin affärsidé. Helgjuten marknadsanalys, vilja att arbeta i tid och otid, nätverk och kontakter, kunskaper i företagsekonomi och slutligen en säljande affärsidé m.m krävs av personen för att lyckas.

För många bär satsningen frukt om man har lämnat arbetslösheten bakom sig men för många blir initiativet ytterliga en sten i bagaget när företaget inte lönar sig och konkursen är ett faktum.

© Klas Hägglund, 2005

Illustrationer: Rune Hemström

Obs! Det går inte längre att lägga in kommentarer!

 

Christina06-07-06 10:59  | 
..Läser om nyheter/fakta på arbetsförmedlingens hemsida och ser att ytterligre 130 000 fler är sysselsatta runtom i Sverige..frågan är när regeringen och ams skall förstå att det inte är sysselsättning vi arbetslösa behöver. Vi behöver arbete med lön!
Tydligen mer värd död.06-06-19 20:14  | 
Det finns inget att leva för i detta så kallade välfärds sverige. Skiljsmässa, arbetslös, startade eget, krash bom bang... Fortfarande arbetslös, kronofogden, ingen ekonomi alls... Hur har politiker i detta förträffliga (med högkonjunktur) land, tänkt sig att vanliga människor ska överleva??? Inte konstigt med ett samhälle som ballar ur totalt med våld, rån osv.
Mark Kram06-06-12 10:38  | 
Slående artikel! Känner igen mig i situationen över att vara arbetslös. Det man inte kan rå över ska man inte heller oroa sig för, men när man väl står där och är arbetslös, infinner sig oron över att kunna lösa situationen och tryggheten genom att finna ett nytt framtida fast arbete.
Precis som artikeln beskriver det, upplever jag det med och säkert många med mig, att då frustrationen tar överhand känner man hopplöshet, tyng börda, ensammhet och sist men inte minst osedd.
Ett stort tack till er alla som här skriver, nu känner jag hoppet och framför allt vet och ser jag att jag är inte ensammen om att befinna mig i arbetslöshetens värld.
Vill passa på att uppmana till fortsatt "gemensam peppning, inlägg och delgivning av den personliga situationen".
David06-05-15 16:35  | 
Det som irriterar mig nästan mest är att om man frågar om något litet meningslöst delmoment är frivilligt eller obligatoriskt så säger dom alltid: "Ja det är helt frivilligt, men om du inte gör det så kan det ju bli ekonomiska konsekvenser." AAAAARGGGH!! Kan dom åtminstone inte säga rakt ut att man är en slav som måste följa minsta vink! Det är ju knappast frivilligt om man svälter ihjäl och blir vräkt om man inte gör som dom säger! :-(
Linilus =) 06-04-18 11:22  | 
som alla andra skrivit. stämmer så bra!.. å denna alfakassa. så jobbigt med alla papper. kan man inte bara få arbeta de timmar man får? .. nä de ska vara med å mer papper som ska in.. borde dem inte vara glada att man faktiskt arbetar när man får/kan? jajaja.. *undrar vad dem gör av alla papper igentligen*
Christina06-03-13 18:54  | 
I enlighet med artikeln här vill jag hänvisa till ett inslag i Gomorron SVT1 den 13/3-06 om sk "tramsjobb". Intervjun med chefen från AMS fick i alla fall mig att reagera...
Ljuger inte och vill arbeta...06-02-20 19:51  | 
Jag har kommit fram till att det skulle vara betydligt enklare att stämpla på heltid än att jobba de timmar jag till sist lyckades få. Ett sånt jävla pappersjoxande hit och dit.
A-kassan verkar tro att alla arbetslösa dels ljuger hela tiden, dela är kroniskt arbetsskygga. Jag skulle vilja be dem dra åt... men jag behöver pengarna...
John06-02-09 09:24  | 
Bra artikel. Det behövs drastiska förändringar i Sverige. Jag har tidigare arbetat med en hel del stundtals mycket krävande uppgifter både psykiskt och fysiskt, har gått upp vid fyra på morgonen för att göra saker många inte känner till men på grund av produktens natur tar för givet. Nu är jag arbetslös och måste studera Historia A och lära mig matematiska formler t o m matteläraren hävdar aldrig används i verkligheten för att behålla min sunkiga inkomst. Är jävligt skruvat, allt för statistiken men skit i människorna.
Christina06-01-31 12:55  | 
Solveig - tack för ditt tips. Jag hade ingen aning om detta och tror att fler kanske skulle vara intresserade också :)
Solveig06-01-30 02:55  | 
Till Christina som efterlyser ett förbund för arbetslösa:
Sedan drygt ett år tillbaka finns Sveriges Anställningslösas Landsorganisation - SALO. Hemsidan finner du på www.anstallningslos.se
Christina06-01-21 22:05  | 
Mycket bra skrivet. Träffsäkert och sant. Många med mig sitter i samma situation. Finns det ingenting vi arbetslösa kan göra? är det någon som har någon idé? Kanske går det att bilda ett eget förbund för de arbetslösa, och ändra på reglerna om vi är tillräckligt många? Hmm...funderar starkt på att sätta upp artikeln här hos min arbetsförmedling. Vad tycker ni?
SBK06-01-11 15:20  | 
Hej Linda och Matte,

När jag läser era insändare känner jag igen mig och även om det inte är roligt att veta att andra är i samma svåra situation hjälper det lite att veta att man inte är ensam.
Linda05-12-20 18:49  | 
Jag har snart varit arbetslös ett helt år efter mina högskolestudier - man puttas ut i "verkligheten" med orden "du kommer lyckas, få ett kanonjobb direkt" och nu sitter man här - hur deppig som helst och är i min femtielfte svacka sedan jag blev arbetslös.. det går upp och ner.. men mest ner nu. Hade ju varit en fin julklapp om någon av de 1000 arbetsgivare jag sökt hos skulle säga JA för en gångs skull.. trött på att vara den ständiga 2:an...
Matte05-12-15 23:33  | 
Fantasktiskt slående artikel!!! Beskriver i hög grad det läget som existerar idag. Dels den bistra känsla som man känner när tiden alltmer rinner iväg och jobbet känns långt borta. Starta Eget? Knappast, ett snårigt regelverk och lättfotade arbetsförmedlare som säger JAA! vilken bra idé?. Då gäller det förstås att det fungerar, att företaget är blir inarbetat och visar resultat, vilket inte heller alltid är lätt. Jag vet inte hur det är för Er därute, men visst känns det tungt, tungt att inte kunna var delaktigt, tungt att inte kunna vara med, tungt att inte ha råd att vara social och ta en fika, tungt att inte få göra något, mycket tungt? Kämpa på, ge inte upp hoppet, lita till Er själva lita till att det kommer lossna, det gör jag - för jag har inget alternativ.
Nilla05-11-25 09:39  | 
Mmmmmm..................
Thomas Christensen05-11-09 09:57  | 
Denna artikel stämmer såå bra på mig! Inte kul att vara arbetslös!
sofie(codysson)05-11-01 15:05  | 
Den stämmer på pricken,är i den situationen just nu...
My05-10-18 13:03  | 
Tack för denna underbara artikel tack tack!
Mikael Persson05-08-01 12:09  | 
Mycket bra artikel som beskriver exakt hur läget är. AMV, Regering och Riksdag borde dock anamma artikeln och åtgärda de brister som finns inom AMV.

 

 
Tillbaka