Tillbaka

 

Vem styr skutan?

Är du en påverkare av din situation, kanske du slipper bli matchad av någon annan än dig själv!

Ur det hoppfulla innanförskapets bok

Det är som sagt ett hårt jobb att gå utan arbete och det kan nog de flesta hålla med om, åtminstone alla som någon gång varit i den situationen. De flesta kan även vittna om vilka tunga känslosvallningar förlusten av ett arbete kan innebära. Den stress som följer med byggs upp för varje dag, vecka, månad, år och som ackumuleras till ett förlamande tillstånd om man inte ser upp.

Det är inte helt ovanligt att personer som drabbas av arbetslöshet känner sig utsatta och som ett offer för verklighetens negativa krafter.

- Hur många jobb jag än söker så är fortfarande arbetsgivarnas dörr stängd.

- Vad är det för mening att fortsätta söka?

- Arbetsförmedlingen styr och ställer och kontrollerar mina steg.

- Vad är det för mening att jag bryr mig och försöker komma med egna initiativ?

- Nej, det är lika bra att låta arbetsförmedlingen eller någon av deras privata samarbetspartners ordna den där praktikplatsen eller vikariatet.

- De som har så många krav på mig att söka jobb.

- Nu lägger jag över bollen till dem och det är väl deras skyldighet att hjälpa arbetssökande, eller hur?

 

Är det fruktbart att resonera så här med sig själv?

Många som är eller har varit arbetslösa har säkert någon eller några gånger haft den övertygelsen. Det är en följdriktig reaktion att känna så inombords. Efter många avslag på sina ansökningar eller negativa besked efter anställningsintervjuer, är det inte ovanligt att bitterhet ersätter den hoppfullhet man en gång hade till att hitta ett nytt jobb. En bitterhet som riktas mot arbetsförmedling och arbetsgivare och som leder till att den egna drivkraften och energin minskar till att ta eget ansvar för aktiviteter. Man "överlämnar" därför mer eller mindre sitt "öde" till arbetsförmedlingen eller till lyckans gudinna som någon gång i framtiden ska ordna det där jobbet. Man blir därför något av ett offer för omständigheterna som inte längre påverkar sin situation.

Nej, det är naturligtvis inte fruktbart eller kreativt att tänka så om sin situation. Mycket negativt kan följa med det. En vanlig känsla kan då bli att man "blir i händerna på arbetsförmedlingen och av vad den kan hitta på".

 

Om arbetsförmedlingen styr skutan, kan den fixa det där eftertraktade jobbet?
Om inte, vad erbjuder den istället?

Nej, arbetsförmedlingen fixar inte jobbet åt dig. Arbetsförmedlingen tar aldrig anställningsbeslutet åt en arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har inte möjligheter att se till att människor får ett intressant jobb och regelbunden lön. Den offentliga och privata arbetsmarknadsservicen kan enbart tillhandahålla medel och resurser för att närma sig en arbetsgivare. Några exempel är yrkesutbildningar, arbetsmarknadsutbildningar, söka jobb-kurser och kontrollåtgärder.

Kontrollåtgärder? Är det en resurs. kan man ju fråga sig? Både ja och nej är svaret. Rätt genomförd och där meningsfull coaching är huvudredskapet, kan exempelvis ett arbetsmarknadsprojektet hos en privat arbetsförmedling trigga och piska igång ny energi hos deltagarna. Genomförs projektet i en samarbetsanda mellan konsulter och deltagare där man visar varandra ömsesidig respekt och där konsulterna inte bara levererar "måsten", "borden" och högt ställda matchningskrav kan deltagarna gå styrkta därifrån med ny kraft och energi. Fel genomförd däremot, kan en period hos en privat samarbetspartner ytterligare höja den negativa energin och bitterheten hos deltagande arbetslösa.

Även om ett deltagande i ett arbetsmarknadsprojekt sällan leder till jobb kan åtgärden ha sitt berättigande. Om inte annat får deltagarna tillfällen att komma ut ur sin bostad på dagarna och få känna på en stunds social samvaro med andra i samma situation.

 

Så vem ska då styra din tillvaro som arbetslös/arbetssökande?

Även om det inte är alldeles självklart alla gånger så är det uppenbara svaret, du själv! Ingen arbetsförmedlare eller arbetsgivare kommer att komma hem till dig och erbjuda dig det efterlängtade jobbet. Ingen annan än du själv kan eller ska ta ansvaret över den situation du befinner dig i. Det är du som bäst vet vilka förutsättningar och egenskaper du besitter för att komma med en lösning. Det är inte säkert att du ensam har kraft och möjligheter att genomföra aktiviteter och initiativ till eventuella förändringar, men det är du själv som ska ansvara för att de initieras. Gör du allt du kan och efter bästa förmåga, är du mycket väl förberedd på att börja ditt samarbete med arbetsmarknadsservicen.

Bäst är alltid att du själv som arbetssökande tar ansvar för din situation. Med det menar jag ansvar för din personliga hälsa, ansvar för att strukturera upp din vardag, ansvar för att ställa upp mål, ansvar för att kartlägga dina egenskaper och kompetenser, ansvar för din personliga utveckling och ansvar för att kontinuerligt scanna av arbetsmarknaden. Då känner du även att du har större kontroll och makt över ditt liv och att självkänslan stiger.

Coachar du dig själv mot nya mål och alternativ för framtiden, kanske du samtidigt kan bli din egen "matchare" utan att känna dig omyndigförklarad av andra parter.

 

© Klas Hägglund 2008

 

Tillbaka