Tillbaka
 

Funderingar kring jobbsökarvardagen.

 

Februari 2014

Den fantastiska arbetslinjen har trefaldigat fattigdomen bland sjuka, arbetslösa och förtidspensionerade. Hur kan ansvarig regering stillasittande samtycka till den utvecklingen i samhället. Tveksamt att kalla Sverige för ett välfärdsland, anser jag.

Läs om professor Tapio Salonens forskning i en artikel i Svd.se 2014-02-26

 

Högutbildade knycker enkla jobb för lågutbildade.

En olycklig utveckling på arbetsmarknaden som pågått länge nu. Resursslöseri anser jag.

Läs mer, artikel i Svd.se 2014-02-18

 

A-kassan och statsmakterna har miljardöverskott, men vägrar att höja nivåerna.

Inte konstigt att förtroendet för regeringen sjunker.

Läs mer, artikel i Aftonbladet.se

 

Här förstår företagsledningen nyttan av att ha 6-timmars arbetsdagar.

Kanske ett måste i framtiden för att jobben ska räcka till för fler.

Se länk till Allehanda.se

 

Januari 2014

Ja, ingen tycks ta bostadsbristen bland unga på allvar.

Inte våra politiker i alla fall. Jag känner personer som har mycket svårt att stanna kvar i Stockholm eftersom dom har så svårt att lösa bostadssituationen. Så även om man får jobb är det inte säkert att man kan ta det då man inte har en bostad. Lite tungt kanske att behöva ta in på vandrarhem och bo där månad ut och månad in.

 

December 2013

Vad händer efter valet?

Stefan Löfven var intervjuad i dag på aftonbladet.se. Ungdomsgarantin har prio ett enligt vad han svarade om vad (s) tänker satsa på; "åtminstone ska ingen ung kille eller tjej behöva vänta mer än 90 dagar innan man får ett jobb". Ja det är ju ett steg i rätt riktning och det är för mig en gåta varför Alliansen vägrat att ge ungdomar aktivt stöd från den första arbetslösa dagen.

Tyvärr är det ganska tunnsått med konkreta och bärande förslag eller löften för hur man ska kunna lindra arbetslösheten, vare sig man heter Löfven eller Reinfeldt. Detta beror säkert på hur svårlöst hårdknuten är, särskilt då för de långtidsarbetslösa.

De tunnsådda förslagen kan naturligtvis även bero på att man kanske avvaktar den jätteutredning som pågår i arbetsmarknadsutskott om socialförsäkringarnas framtid och hur dessa ska administreras. Politiker och tjänstemän har säkert också mycket att fundera över när det gäller arbetsförmedligens framtida verksamhet och roll.

Det ska bli spännande att få ta del av nyheter om hur arbetsmarknadspolitiken ska utformas när vi på allvar träder in på det nya verksamhetsåret 2014.

Vilka löften och förslag kommer regering och opposition att torgföra? Det är frågan.

 

Du är mer än ditt jobb

Såg idag, den 29 december, ett intressant program på Kunskapskanalen. Nina Jansdotter och Beate Möller var intervjuade med anledning av deras bok "Arbetslös men inte värdelös". När jag först läste boken och kom till referensförteckningen, såg jag att www.arbetslos.nu fanns med. Inte konstigt kanske att jag kände igen många avsnitt i boken och det känns bra att författarna använder sig av mina funderingar kring känslan av att vara utan jobb.

Jag håller med Nina och Beate att det inte är så lyckat alla gånger att fråga en arbetslös om status i jobbsökningen som typ, - hur många jobb söker du egentligen?, - Hur länge har du varit arbetslös nu egentligen?, - Jobbar du bara på 25 % nu?, men det går väl inte!

Den typen av frågor är mycket troligt kontraproduktiva och skuldbeläggande och trycker säkert ner den arbetslöse ännu mer i skoskaften än vad han var före frågestunden.

Men det är inte lätt att ställa rätt frågor, det ska gudarna veta och många är rädda för att trampa på ömma tår hos personen ifråga. Författarna var inne på att ställa frågan; - Vilken är du? Vilka är dina fritidsintressen?

Jag håller med om att det är mer fruktbart att inleda mötet med en arbetslös vän eller släkting eller bekant med sådana frågor. Som person är man mer än sitt jobb och man kan ha kreativa hobbys och utvecklande fritidsintressen att berika sin arbetsvecka med. Personer som bara är sitt jobb får det sannolikt riktigt olyckligt den dag man inte har ett arbete att gå till.

- Vad gör du nuförtiden?

- Jaså, du är mellan två jobb, men vad gör du då på fritiden? Det är ju viktigt att du har det bra på kvällar och helger.

- Du är mer än ditt jobb! Kom ihåg det!

Men så länge "chefen" i Sverige heter Martin Luther är det kanske inte så lätt. - Du ska arbeta i ditt anletes svett och det må gå dig väl i livet.

Vi kanske måste ändra på våra tankebanor och fundera på vad som är viktigt och vad som för människor framåt. Ett jobb och en lön är viktigt, men för alla dem som inte har ett arbete är det viktigt att lyfta fram deras andra aktiviteter och fördelar.

 

Julen är här

Så kom den till slut, julen alltså. Efterlängtad av många, men förknippad med oro och förtvivlan bland andra. För många arbetslösa kan julen vara en svår period på året. Man hör vänner och bekanta som pratar om sina julfester på arbetet och om sina stora julklappsinköp.

Har du gått utanför arbetsplatser med stora skyltfönster så kanske du känner igen min känsla från den första perioden jag gick utan arbete. - Därinne har dom det varmt och skönt och här ute går jag i kylan och i mörkret. Snart ska dom äta sina julbord medan jag får fira jul i ångestens tecken.

I år är julperioden lång med många lediga dagar. Ta vara på ledigheten och umgås med släkt och vänner. Motionera och inta föda och dryck med måtta, koppla ifrån arbetsförmedlingen och jobbsöket under juletiden och du ska se att du går styrkt ut från ledigheten. Kanske börjar det nya året på ett positivt sätt. Kanske väntar nästa jobb bakom hörnet i januari 2014?

Nu önskar jag er alla därute en riktigt fridfull Jul och ett Gott Nytt År.

Klas Hägglund

 

December 2013

"Du ska bli nåt Plast...."

Rubriken är hämtad från Nationalteaterns album - Livet är en fest.

När skivan gjordes i början av 70-talet var det lättare för dåtidens unga jämfört med dagens ungdomar att få ett jobb eller bestämma sig för vilken utbildning de skulle välja. Då fanns det jobb, både enkla och kvalificerade för den som så önskade. Nu är läget ett annat.

"Om vi får makten 2014, ska vi inrätta extratjänster inom vård- och omsorg bland annat", detta enligt uttalande av Magdalena Andersson, med flera inom (S).

- Inom vården finns det jobb!

- Satsa på att bli en hantverkare!

Ovanstående två utrop är typiska strofer som kablas ut i media titt som tätt. Men alla arbetssökanden kan ju inte jobba inom vården eller välja ett hantverkaryrke. Man måste ju ha en läggning, drivkraft, personliga egenskaper som matchar dom yrkena, och det har ju långt ifrån alla.

"Är jobb inom vården ett enkelt jobb?" En fråga som ställdes av en facklig representant inom vården med anledning av att socialdemokratiska företrädare presenterade sina planer om en arbetsmarknadsåtgärd för långtidsarbetssökande, där individer kan få en plusjobbsliknande anställning med lön på exempelvis ett äldreboende.

Nej, knutarna på arbetsmarknaden är inte enkla att lösa, men ändå finns det möjligheter. Det finns en rad kringarbetsuppgifter ute på arbetsenheter inom exempelvis vård- och omsorg som behöver utföras, men som nu görs av hårt tidspressad ordinarie personal.

Här finns alltså utrymme för att skapa sysselsättning, men då gäller det att offentliga arbetsgivare och större företag får ekonomiska förutsättningar att anställa personer, och att dem är med på banan så att säga.

December 2013

Intressekonflikt mellan kollektivavtal och individens önskan att börja jobba till en lägre lön.

Skulle långtidsarbetslösa vinna på att en facklig organisation och en arbetsgivare kunde göra avsteg från den minimilön som gäller för en yrkesgrupp enligt träffat kollektivavtal?

Ja för individer kan det göra skillnad mellan att ha ett jobb eller inte, eftersom lokala arbetsmarknadsprojekt ibland kan ge lönestöd till arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa.

Frågan är förstås hur arbetsmarknadens parter ska lösa upp en sådan knut?

 

December 2013

Körkortslös = arbetslös?

Här kommer ett tips igen.

Regering bör snarast anslå medel till körkortsutbildning för sina arbetssökande kunder. Personer som inte tagit körkort kunde få en del av sin förarutbildning sponsrad av arbetsförmedlingen.

Jag tror att detta skulle vara en väl så verksam arbetsmarknadsinsats som någon annan. Kanske mer effektiv? Ja, förmodligen. Arbetsgivare har i regel som grundkrav att sökande har ett körkort.

 

December 2013

Bostadslös = arbetslös

Hallå där politiker! När ska ni ge signal om ökat byggande? Ni pratar om arbetslinje hit och dit, men ni glömmer bort grundförutsättningen, det vill säga en bostad att bo i under tiden man arbetar.

Ungdomar har svårt att flytta till storstäderna p g a att små och billiga lägenheter lyser med sin frånvaro. En vanlig lösning för dem kan vara att skriva på ett osäkert andrahandskontrakt för del i en lägenhet och till en hög hyra som gräver stora hål i en obefintlig ekonomi.

Jag anser att ni politiker måste börja fundera på hur grundproblematiken för unga arbetssökande ska lösas. Det behövs billiga bostäder och en fast förankring på arbetsmarknaden.

 

December 2013

Självständig individ

Tänk om varje person som söker jobb skulle bemötas som en självständig individ av arbetsförmedlare, tjänstemän hos myndigheter, politiker både på riksplan och på lokalplan.

Då skulle tjänstemän och förtroendevalda reflektera kring personens ålder, yrkesbakgrund, utbildning, familjesituation, drivkraft, intressen och historia.

Tänk om varje person som söker jobb kunde få träffa en handledare, coacher och arbetsförmedlare som är fullt insatt i aktuell bransch och utbildning och framtida möjligheter.

Tänk om varje person som söker arbete får en konstruktiv och positiv stimulans från arbetsförmedling och från politiker att lägga ner extra kol på sin jobbsökning.

 

© Klas Hägglund 2013

 
Tillbaka