Tillbaka
 

Att överlista Jante

Denna bok kan vara för folk som styrs av sin inre kritiska röst. Den medvetandegör tankemönster och skapar igenkänningseffekter hos läsaren.
Boken kan vara bra att läsa i jobbsökartider.

Tomas Gunnarsson, Gunnarssons förlag 2012-09

 
Tillbaka